Jacques Rousseau

Czytaj Dalej

Denis Diderot i Jean-Jacques Rousseau

Walka miedzy buffonistami a antybuffonistami w Paryu przybrała rozmiary gigantyczne. Wpolemice brali udział wybitni filozofowie. Przy okazji padło niejedno wakie sformułowanie,jak w kadej arliwie, ale i uczciwie prowadzonej polemice. Zastanawiano sie nad srodkamimuzycznymi: czemu słua, czy moga...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskiego oświecenia. Urodzony w Szwajcarii, w młodym wieku opuścił rodzinną Genewę i udał się na wędrówkę do Włoch i Francji. W Paryżu zaczął zdobywać wykształcenie, zajmując się literaturą, muzyką i filozofią.

Wg niego rozwój cywilizacji uczynił z...

LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

Francuski oficer, absolwent akade­mii wojskowej Saint-Cyr (1924 r.), w chwili wybuchu II wojny świato­wej byl szefem sztabu francuskiej 4 dywizji piechoty stacjonującej w *Ardenach. W maju i czerwcu 1940 r. walczył w szeregach 2 gru­py pancernej w rejonie Warndt. Po zawieszeniu broni wyjechał do Londynu, gdzie...

SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

Był francuskim pisarzem; autor „Emila”, „Nowej Heloizy”. Stworzył podstawę dla sentymentalizmu. Głosił tezę: „Człowiek jest cząstką natury”. Podkreślał rolę ludzkich uczuć, zwłaszcza miłosnych.  

„Umowa społeczna”

Odrzucił w tym utworze styl życia salonów i cywilizację, która godzi w...

ROUSSEAU

Jego hasła znalazły swój wyraz w „Nowej Heloizie”. Powieść epistolarna.

Temat:

−  miłość dwojga kochanków

−  listy pełne wyznań

−  on starszy mężczyzna

−  nie mogą się kochać gdyż ona jest bogatsza, dużo młodsza

−  nieszczęśliwa miłość

−  utwór nawiązuje do sentymentalizmu

− ...

ROUSSEAU - Elementy sentymentalne

1.  jest dużo o przyrodzie

2.  utwór o uczuciach

3.  wykrzykniki, które świadczą o emocjach

4.  wyolbrzymiona uczuciowość

Rozwiń myśl Jana Jakuba Rousseau zawartą w Nowej Heloizie : „Miłość pozbawiona uczciwości traci swój największy powab”

Niewielką mam wiedzę i małe doświadczenie w tej dziedzinie, bo jestem młodym człowiekiem, ale tyle już wiem, że miłość jest najwspanialszym, najbardziej ludzkim uczuciem, motorem działania, pobudką do czynów najszlachetniejszych, ale też zbrodniczych.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Francuski filozof. Jeden z najważniejszych przedstawicieli francuskiego oświecenia. Twórca sensualizmu.

Duchowny, który nie pełnił żadnych funkcji kościelnych, przebywał w Paryżu w kręgu encyklopedystów. 1758-1767 był wychowawcą księcia Parmy, wnuka Ludwika XV. Od 1768 członek Akademii...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Grono współpracowników Wielkiej Encyklopedii (Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, arts et metiers). Byli kontynuatorami dzieła Voltaire'a w zakresie racjonalizmu i naturalizmu. Dzięki ich wysiłkom a w szczególności D. Diderota i d’Alemberta całość Encyklopedii została wydana w latach...

Scholastyka współczesna - Jacques Maritain (1882 - 1973)

Pod koniec XIX wieku nastąpiło odnowienie scholastyki. „Świecka filozofia - pisał Wł. Tatarkiewicz - weszła po 1830 roku w nową erę - minimalistyczną, antymetafizyczną. W filozofii katolickiej przejście to na razie się nie odbiło; odbiło się dopiero w pół wieku później, gdy pozytywistyczna...

Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

[...] Rousseau był nie tylko przenikliwym obserwatorem  życia wsi, namiętnym czytelnikiem książek podróżniczych, wytrawnym badaczem egzotycznych obyczajów i wierzeń — można nie obawiając się błędu stwierdzić,  że [...] nie istniejącą jeszcze etnologię, na całe sto lat przed jej narodzinami...

Dwie koncepcje umów społecznych Locke i Rousseau

Istoty umów społecznych nie można właściwie zrozumieć bez poruszenia aspektu wolności, stanu natury czy problematyki społeczeństwa ustrojów państwowych jak również zrozumienia samego człowieka. Toteż nie będę pisał na temat teorii umów społecznych rozważając osobno każdego przedstawiciela ale...

CAMBRONNE Pierre Jacques Etienne

1770-1848, Mało znany generał francuski, nawet w czasie Stu Dni, po powrocie Napoleona z Elby, kiedy został generałem dywizji i parem Francji. Światową sławą okrył się dopiero w czasie bitwy pod Waterloo.

Kiedy zaczęła się zupełna rozsypka armii, stawiał jeszcze bohaterski opór Anglikom na czele...

CARTIER Jacques

(wym. kartię), 1491-1557, Żeglarz i odkrywca francuski, pierwszy zbadał Zatokę Św. Wawrzyńca i odkrył rzekę Św. Wawrzyńca.

Dokonał trzech podróży do Kanady (1534, 1535-36 i 1541-42) na zlecenie króla Franciszka I w celu odkrycia płn..drogi morskiej do Azji, i znalezienia bogactw naturalnych...

DANTON Georges Jacques

1759-1794, Jeden z przywódców Rewolucji Fr., adwokat, znakomity mówca, człowiek niepożytej energii, założyciel klubu kordelierów, działacz kłubu jakobinów, minister sprawiedliwości, wybitny członek Konwentu, zgilotynowany za sprawą Robespierre'a.

Do legendy przeszły jego słowa, gdy w II Zgromadzeniu...

Necker Jacques (1732 - 1804)

 

Francuski mąż stanu, finansista. Ten protestancki bankier z Genewy został powołany na stanowisko generalnego dyrektora finansów we Francji (1777-81).

Dokonał analizy słabych stron francuskiego systemu podatkowego, przeciwstawił się niektórym poglądom fizjokratów, np. wolnemu handlowi zbożem. W 1788...

Cartier Jacques (1491 - 1557)

 

Żeglarz francuski, odkrywca Rzeki św. Wawrzyńca. Podobnie jak inni odkrywcy tego okresu, szukał północno-zachodniego przejścia do Chin. W 1534 dotarł do Nowej Fundlandii i odkrył ujście wielkiej rzeki.

Podczas następnej wyprawy, podjętej dwa lata później, pożeglował w górę rzeki i dotarł do Ile...

ABBADIE JACQUES

ur.  1654 w  Nay  (Francja),  zm.  27  IX 1727 w  Marylebone  (Londyn), Teolog protestancki. Studiował w Puylaurens, Saumur, Paryżu i Sedanie, gdzie uzyskał doktorat z teologii;

na skutek antyprotest. polityki Ludwika XIV wyemi­grował do Berlina, gdzie 1680-88 był kaznodzieją we  franc,  gmi­nie...