KUDERA JAN, pseud. Ksiądz, Ksiądz Jacek, Jacek Kędziora

Ksiądz, Ksiądz Jacek, Jacek Kędziora.

Jacek Soplica – bohater czy zdrajca.

Zanim tak się stało Jacek poświęcił się patriotycznej działalności dla kraju. Analizując czyny Jacka i ks. Przeciwstawieniem zła, gwałtowności i warcholsta Jacka była wytrwała narodowowyzwoleńcza działalność Robaka, jego pokuta oraz bohaterska śmierć.

Jacek Soplica – Sarmata i nowy typ bohatera romantycznego. Ewolucja wewnętrzna postaci.

Sam Jacek Soplica to bohater romantyczny nowego typu. Po zabójstwie Stolnika Jacek Soplica będzie skłócony ze światem i z samym sobą.

Jacek Soplica – nowy typ bohatera romantycznego

Przemiana Jacka Soplicy oznacza, że można się odrodzić, zmienić, że każdy człowiek jest zdolny do poprawy, że zmienić może się także cały naród. Jacek nie tyle jest indywidualnością, co bohaterem syntezą, wcieleniem losu narodowego.

Jacek Soplica – ks. Robak

Jako Jacek Soplica był butnym, dumnym, zapalczywym i mściwym szlachcicem, teraz jest człowiekiem działającym rozważnie i wytrwale. Jacek Soplica – w młodości hulaka, paliwoda, namiętny kochanek i mściwy morderca – staje się cichym, choć gorliwym patriotą.

Święty Jacek Odrowąż

: “W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszaćumarłych. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, azostawiasz Matkę.

Jacek Soplica - nowy typ bohatera

277-452)pobudza ich patriotyzmorganizuje  powstaniejest to działacz polityczny zespalający w sobie patriotyzm ze szczerym demokratyzmemznała ten typ działacza Polska od czasów Kościuszkowskich, dopiero jednak z Jackiem Soplicą wkroczył on do poezjiCzy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym ?

BOCHEŃSKI JACEK

BOCHEŃSKI JACEK, ur.

LIBERIUSZ JACEK (HIACYNT)

LIBERIUSZ JACEK (HIACYNT), ur.

ŁUKASIEWICZ JACEK

ŁUKASIEWICZ JACEK, ur.

MIJAKOWSKI JACEK (JACYNT)

MIJAKOWSKI JACEK (JACYNT), ur.

PRZYBYLSKI JACEK IDZI

PRZYBYLSKI JACEK IDZI, ur.

Jacek Mijakowski

W żadnej innej gałęzi literatury XVII wieku zanikanie mądrości i piękna nie uwydatniło się tak wyraźnie jak w kaznodziejstwie; najbardziej zaś typowym przedstawicielem wszystkich ujemnych cech stylu barokowego jest dominikanin Jacek Mijakowski (urodzony około roku 1600, zmarły w 1647).

OLTER Jacek (1971 - 2001)

Jacek był w nie najlepszej formie.

Jacek Różycki

Wybitnym twórca polskiej muzyki religijnej był te Jacek Róycki (ok.

Andrzej Kmicic a Jacek Soplica konwencja bohatera winy i rehabilitacji. Czy znasz jeszcze innych wykreowanych według niej?

Konwencja winy i rehabilitacji to niezwykle silnie przemawiająca do odbiorcy płaszczyzna dzieła literackiego. Ma ona za zadanie uświadomić możliwość naprawienia swoich błędów, życia w zgodzie z sumieniem, bliźnim i Bogiem.

Schemat miłość - zerwanie zaręczyn - zemsta - pokuta - rozgrzeszenie różni...

BARYCZKA JACEK (Hiacynt) OP

zm. 21 IX 1650 w Warszawie, Wieloletni przeor domin, klasztoru warszawskiego.

Wstąpił do zakonu we Wrocławiu. Studia filoz-teol. odbyłw Krakowie, gdzie 1643 uzyskał doktorat z teologii. Był 1627przeorem w Cieszynie, 1627-30, 1635-40, 1643-46, 1648-49w Warszawie, 1632-35 w Bełzie;

1638 dokończył budowy...

DRASKI, Drascius ADAM JACEK ks.

ur. w końcu XVI w., zm. 4 XII 1648 w Krakowie, Retor, filozof, teolog.

Po studiach w Akademii Krak. uzyskał 1611 bakalaureat i 1618 magisterium z filozofii oraz przyjął święcenia kapł.; ok. 1644 otrzymał również bakalaureat teologii; 1619-22 wykładał w Akademii Lubraóskiego w Poznaniu; po powrocie do...

DURACZ JACEK OCarm

Imię chrzestne Andrzej, ur. w końcu XVI w. prawdopodobnie w Tuchowie (k. Tarnowa), zm. 1623 we Lwowie, pisarz kościelny. Studia w Akademii Krak. rozpoczął 1604, po czym wstąpił do zakonu i 1609 złożył śluby; po przyjęciu święceń kapł. został 1611 regensem studium gen. konwentu krak., 1613...