Izomeria orto, meta, para

Izomeria orto, meta, para

Izomeria orto-, meta, para- to jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej (izomerii strukturalnej). Jest to izomeria związana z położeniem podstawników w pierścieniu benzenowym. Izomery te różnią się właściwościami fizycznymi, np. temperaturą topnienia, temperaturą wrzenia, gęstością itd., choć różnice te nie są zazwyczaj duże. Różnice we własnościach chemicznych wynikać mogą z powodu efektów...

Czytaj Dalej

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

Izomeria cis-trans Izomeria cząsteczek, w których można określić jakąś płaszczyznę, w stosunku do której podstawniki tej cząsteczki leżą po dwóch stronach, a brak symetrii uniemożliwia nałożenie obu form na siebie poprzez proste przemieszczenia w przestrzeni.

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

"Krzyżacy" - streszczenie

Para książęca wita młodego rycerza z radością. Para książęca nie daje wiary temu, iż Danveld mógł pomylić umysłowo niedorozwiniętą dziewczynę z Danusią, którą niedawno przecież widział.

Odkrycia naukowe i wynalazki

Przez cały wiek XVII i XVIII i przez pierwsze lata XtX wieku, kiedy rozgrywały się owe zatargi mocarstw i książąt europejskich, kiedy łatanina traktatu westfalskiego (1648) zmieniała się jak w kalejdoskopie na  łataninę kongresu wiedeńskiego (1815) i kiedy  żaglowce rozszerzały wpływ Europy na cały...

PARMENIDES I SZKOŁA ELEJSKA

Paradoksy Zenona pochodzą stąd, że operując nieciągłymi częściami chciał z nich odtworzyć wiel­kości ciągłe. Intencja paradoksów Gorgiasza była zupełnie ta sama, co Zenona.

OŚWIECENIE I KANTYZM W POLSCE

 

1. oświecenie. 1. W pierwszej połowie XVIII w. stan filozofii w Polsce nie uległ zmianie w stosunku do XVII w.; była nadal uprawiana w klasztornych kolegiach, a pojmowana w anachroniczny, scholastyczny sposób. Nawet poziom jej obniżył się jeszcze: scholastyka, która koło 1600 r., w okresie...

FICHTE

Teza ta traci swą paradoksalność, gdy zważy się, że nie wszystko, co potocznie nazywa się czynem, było nim też w rozumieniu Fichtego: dla niego cechą „czynu" była jego wolność.

Charakter chemiczny kwasów

1. Definicja i wzór ogólny kwasów:

Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych

HnRn

2. Nazewnictwo

Nazewnictwo stare i nowe kwasów beztlenowych jest ujednolicone.

Do słowa kwas dodajemy nazwę niemetalu i końcówkę –wodorowy. Jeżeli niemetal tworzy jeden kwas to...

Czym jest Woda - Zanieczyszczenia

W niektórych fazach swego obiegu ma ona postać cieczy (deszcz), w innych –gazu (para wodna), jeszcze w innych ciała stałego (śnieg, grad).

Chmury - Powstawanie

Poziom zamarzania - wysokość na której już skroplona para zamarza.

Gejzery

GEJZERY

Źródła związane z aktywną strefą wulkaniczną:gejzery

- Ameryka pn (yellowstone)

- Islandia

- Kamczadka

- Nowa zelandia

GEJZERY: źródła, które w regularnych bądź nieregul

Arnych odstepach czasu wyrzucają gorącą wodę

I parę wodną.

1.) Gromadząca się woda jest podgrzewana...

Stany skupienia wody - Stan gazowy - para wodna

Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie.

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Podstawę układu wydalniczego stanowi para nerek ostatecznych. Głównym elementem obręczy kończyny piersiowej jest para szerokich płaskich łopatek.

Budowa i biologia stawonogów

Do stawonogów zaliczamy skorupiaki wije, owady pajęczaki i trylobity. Staw są najliczniejszym typem zwierząt na Ziemi. Przodkami staw były prymitywne, morskie wieloszczety. Pierwsi przedstawiciele staw najprawdopodobniej pojawiły się w Kambrze. Staw opanowały wszystkie typy środowisk.

Wodną linię...

Dziedziczność - Pary chromosomów

Komórka każdego człowieka ma 46 chromosomów, ułożonych w pary, przy czym jeden chromosom z każdej pary pochodzi od ojca, drugi od matki. W chromosomach występują pewne różnice: kobieta posiada wszystkie 23 pary w kształcie X, podczas gdy mężczyzna posiada 23 chromosomy w kształcie X i drugie 23 w...

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Gruczoły te ułatwiają przechodzenie pokarmu przez gardziel i zapoczątkowują trawienie; funkcję tę spełniają za pomocą dwóch rodzajów śliny wydzielanej przez trzy pary gruczołów.Pierwszy typ wydzieliny ma charakter wodnisty i służy do zwilżania i rozpuszczania suchego pokarmu; pozostałe typy...

Pająk krzyżak - Informacje ogólne

Pierwsza para odnóży krocznych tj. Także z każdej komory odchodzi para tętnic.

Łabędź krzykliwy

W ubogiej północnej przyrodzie każda para w okresie lęgowym potrzebuje odpowiednio dużego terenu lęgowego z płytkimi, mulistymi jeziorami w bagnistej, zielonej okolicy; czasami gnieżdżą się w bagnistych dolinach izecznych i w ujściach rzek.

Kszyk

Wygląd: Długość ciała 27 cm; wielkości sporego kosa. Kszyk ma ze wszystkich bekasowatych dziób najdłuższy w stosunku do swojej wielkości. W zagrożeniu zastyga bez ruchu i podrywa się błyskawicznie dopiero na kilka metrów od intruza. Najpierw wzbija się ukosem w zygzakowatym locie i woła kilkakrotnie...

Poskocz krasny

Wygląd: samiec osiąga długość 0,8-1,1 cm, ma uderzająco jaskrawo cynobrowoczerwony odwłok i obie pary tylnych nóg. Na odwłoku znajdują się 4 duże i 2 małe, biało punktowane i biało obwiedzione czarne cętki, które być może stanowią ubarwienie ochronne (ostrzegawcze), wzorowane na biedronkach...