Izomeria orto, meta, para

Izomeria orto, meta, para

Izomeria orto-, meta, para- – jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej (izomerii strukturalnej). Jest to izomeria związana z położeniem podstawników w pierścieniu benzenowym lub innym sześcioczłonowym pierścieniu aromatycznym. Izomery te różnią się właściwościami fizycznymi, np. temperaturą topnienia, temperaturą wrzenia, gęstością itd., choć różnice te nie są zazwyczaj duże. Różnice we...

Czytaj Dalej

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

Izomeria cis-trans Izomeria cząsteczek, w których można określić jakąś płaszczyznę, w stosunku do której podstawniki tej cząsteczki leżą po dwóch stronach, a brak symetrii uniemożliwia nałożenie obu form na siebie poprzez proste przemieszczenia w przestrzeni.

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Stany skupienia wody - Stan gazowy - para wodna

Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie.

Budowa ludzkiego oka - DLACZEGO CZŁOWIEK MA PARĘ OCZU?

Gdy patrzymy na przedmiot ustawiony bardzo daleko od nas osie patrzenia obu oczu ustawione są prawie równolegle. Jeżeli przedmiot ten będziemy zbliżali w naszym kierunku, to mięśnie gałek ocznych będą zmieniać położenie gałek tak by osie widzenia podążały za tym przedmiotem, a tym samym przecięły...

Dziedziczność - Pary chromosomów

Komórka każdego człowieka ma 46 chromosomów, ułożonych w pary, przy czym jeden chromosom z każdej pary pochodzi od ojca, drugi od matki. W chromosomach występują pewne różnice: kobieta posiada wszystkie 23 pary w kształcie X, podczas gdy mężczyzna posiada 23 chromosomy w kształcie X i drugie 23 w...

Co to jest wiązanie meta­liczne?

Metale też tworzą stosunkowo duże krysz­tały, składające się z dodatnio naładowanych rdze­ni atomowych — jonów, między którymi swobodnie przemieszczają się elektrony z zewnętrznej po­włoki. Te swobodne elektrony nie są związane z którymkolwiek z rdzeni atomowych tworzących strukturę. To...

Epoka pary w górnictwie

Pojawienie się w XVIII wieku maszyny parowej stanowiło krok milowy w górnictwie. Siła pary słu­żyła wentylacji i wypompowywaniu wody z pod­ziemnych chodników, jak również wydobywaniu na powierzchnię ciężkich wózków z urobkiem. Ko­lej żelazna przewoziła następnie duże ilości surowca wszędzie...

Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej

Ta sama substancja może działać w różnych warunkach na drodze endokrynnej i parakrynnej. Przykładem jest interferon (w warunkach fizjologicznych działa na drodze parakrynnej, stosowany jako lek – podawany drogą pozajelitową – działa na drodze neurokrynnej).

BELÉM do PARA

,stolica stanu Para, ma liczne zabytki sakr. , w tym 869 167 katolików,49 parafii i 450 punktów duszpast.

IAM LUCIS ORTO SIDERE, Gdy jasne słońce już wzeszło

Hymn z V-VI w. mylnie przypisywany św. Ambrożemu(tekst w PL 17,1188), zamieszczony w LH w jutrzni czwartkuII i IV tygodnia (III 747-748.992-993, IV 695-696.940-941), aw LG w jutrzni czwartku tylko II tygodnia (III 746, IV 702);wyraża prośbę do Boga o uchronienie ludzi przed złym postępowaniemtak, by mogli...

Środki para - i pozataryfowe.

Do parataryfowych zalicza się najczęściej te środki nie będące cłami, które powodują ograniczenia w handlu zagranicznym i mają skutki identyczne, jak cła. Najczęściej przez środki pozataryfowe rozumie się inne niż cła i środki parataryfowe bariery ograniczania obrotów towarowych z zagranicą.

Przemiana termodynamiczna gazów i pary wodnej

jeden z termodynamicznych parametrów stanu może być podczas przemiany stały (izoproces) lub też mogą być narzucone pewne warunki przeprowadzania procesu.

Para biokinematyczna

para biokinematyczna; ruchome połączenie dwóch członów kostnych w stawie.

PARA

para - przy, obok, za.

Nagrzewanie częściowe parą i powietrzem

Częściowe zabiegi nagrzewania parą lub powietrzem były często stosowane w wieku XIX i na początku bieżącego stulecia. Obecnie stosuje się je rzadko. Istnieją dwie metody częściowego nagrzewania parą:

-    łaźnie szafkowe,

-    natrysk parowy.

Łaźnie szafkowe były stosowane na kończyny, na...