Ironia sokratejska

Czytaj Dalej

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Krasicki posługując się subtelną bronią, jaka jest ironia i drwina, doskonale charakteryzuje bohaterów. Krasicki był mistrzem ironii, parodii i alegorii, za pomocą których szyfrował swą wypowiedź, gdy nie chciał, lub nie mógł mówić wprost.

Czy bohaterowie utworów Zeromskiego budzą w tobie podziw czy ironię?

W licznym gronie powieściopisarzy młodopolskich największą indywidualnością był Stefan Zeromski( 1864-1925 ). Związany miejscem urodzenia z ziemią kielecką. Zeromski, dziecko zubożałej rodziny szlacheckiej przeszedł typową drogę ideologicznej, patryjotycznej i społecznej edukacji. Własne...

Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych

"Nienasycenie", poprzez swa fantastyczna i groteskowa zarazem fabule, staje sie przenikliwa, pelna drwiny i ironii krytyka wspólczesnosci: cynizmu rzadzacych, rozpadu naturalnych, rodzinnych obyczajów, religijnych wiezi spolecznych, pasywizmu i bezsilnosci wspólczesnej nauki i kultury wobec narastajacego zla.

Sokratejski przewrót w filozofii. Jego główne tezy stanowiska etycznego

Sokrates ur. w Atenach jako syn rzeźbiarza Sofroniska i położnej Fajnarety, żył w latach 469-399 p.n.e. W młodości prawdopodobnie uprawiał zawód ojca, natomiast w późniejszym czasie, kiedy został nauczycielem etyki w Atenach, wzorował się, jak mówił w żartobliwej przenośni, na swej matce, wszelako z...

Czynnikiem destrukcyjnym są również tzw. „siły sokratejskie”

Typ sokratejski wyraża postawę człowieka teoretycznego, który wszystko chce logicznie wytłumaczyć, a ponadto zakłada że poznanie jest nie tylko zdolne zrozumieć świat, ale nawet go naprawić.

IRONIA

IRONIA: 1) Właściwość stylu polegająca na sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, nie wypowiedzianym wprost, ale założonym przez autora.

IRONIA

Postawa ironiczna, służąca „uświado­mionemu mówieniu" i pomocna w „wy­dobywaniu myśli" z głów rozmówców, wchodziła w skład stosowanej przez So­kratesa metody dialektycznej {-^ metoda sokratejska). Do sokratejskiej ironii nawiązywał S.

METODA SOKRATEJSKA

  METODA SOKRATEJSKA ang.