Ironia sokratejska

Czytaj Dalej

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Krasicki posługując się subtelną bronią, jaka jest ironia i drwina, doskonale charakteryzuje bohaterów. Krasicki był mistrzem ironii, parodii i alegorii, za pomocą których szyfrował swą wypowiedź, gdy nie chciał, lub nie mógł mówić wprost.

Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych

"Nienasycenie", poprzez swa fantastyczna i groteskowa zarazem fabule, staje sie przenikliwa, pelna drwiny i ironii krytyka wspólczesnosci: cynizmu rzadzacych, rozpadu naturalnych, rodzinnych obyczajów, religijnych wiezi spolecznych, pasywizmu i bezsilnosci wspólczesnej nauki i kultury wobec narastajacego zla.

Wady społeczne krytykowane przez I. Krasickiego w znanych Ci satyrach i dlaczego. "Pijaństwo"

Sam tytuł utworu, bezzasadność oskarżeń, ironia, oksymoron np.

Czynnikiem destrukcyjnym są również tzw. „siły sokratejskie”

Typ sokratejski wyraża postawę człowieka teoretycznego, który wszystko chce logicznie wytłumaczyć, a ponadto zakłada że poznanie jest nie tylko zdolne zrozumieć świat, ale nawet go naprawić.

IRONIA

IRONIA: 1) Właściwość stylu polegająca na sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, nie wypowiedzianym wprost, ale założonym przez autora.

HUMOR

ironia sokratejska czy kpina Prowincjałek B. und Ironie bei Jesus, Ölten 1981; A.

IRONIA

Postawa ironiczna, służąca „uświado­mionemu mówieniu" i pomocna w „wy­dobywaniu myśli" z głów rozmówców, wchodziła w skład stosowanej przez So­kratesa metody dialektycznej {-^ metoda sokratejska). Do sokratejskiej ironii nawiązywał S.

METODA SOKRATEJSKA

  METODA SOKRATEJSKA ang.

Starozytna filozofia gracka

Elenktyczna – filozof przyjmuje początkowo tezę przeciwnika, a potem zadając mu kolejne pytania wyprowadza absurdalne konsekwencje → dokona tego, że przciwnik pozna, żę nic nie wie (ironia sokratejska = przyznanie do własnej niewiedzy) 2.

Jak zorganizować spotkanie i przeprowadzić podczas niego skuteczną dyskusję?

Atak osobisty- ironia przybiera postać kwitowania ironicznym zdaniem każdej naszej uwagi. Pamiętajmy o odporności na agresje, ironie, atak osobisty we wszelkiej postaci, „juszenie byka” i wszelkie inne sposoby wyprowadzenia nas z równowagi.

Sokrates

W elenchos ujawnia się najmocniej słynna ironia sokratejska(eipcoveia), która polega na pozornej akceptacji twierdzenia rozmówcy, prowadzącejj e d n a k w wyniku argumentacji do jego obalenia.

Dzieje platonizmu - Platon

Są to dialogi sokratejskie, w których brak jeszcze naukio ideach.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Rozwijała się od V do XV w. (w Polsce od X do XV) - trwała długo, była złożona i niejednolita. Dystans czasu powoduje, że wiedzę o niej budujemy często z zachowanych do...

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

4. Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

1. Cechy oświecenia jako ogólnoeuropejskiej formacji kulturowej

a) racjonalizm - kult rozumu, uznanie go za jedyne narzędzie poznania świata, próba podporządkowania wszystkich dziedzin życia kontroli rozumu;

b) empiryzm - kierunek filozoficzny...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

WSTĘP: Zasada: „Nie dosc nauczyć, trzeba byś się bawił" pochodzi z Poetyki Arystotelesa i obowiązywała przez wszystkie epoki, w których nawiązywano do reguł klasycznych. Prawdę powiedziawszy...

Sarmata o sobie - pisarze oświecenia o sarmatyzmie

Podstawowymi środkami artystycznymi w utworze są ironia i parodia. Poemat heroikomiczny ma na celu ośmieszenie pewnych postaw nie wprost, a za pomocą parodii utworu bohaterskiego, stąd zastosowane w nim elementy ironii.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

I.

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów...

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

 

Oświecenie i pozytywizm to dwie epoki, w których dostrzegamy ogromny wpływ literatury i sztuki na człowieka. Wartościowa stała się jedynie sztuka reagująca na wydarzenia - tzw. sztuka na usługach. Przewodnim terminem...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła wprowadza nowatorskie poglądy ( Podkomorzy, żona, syn ) Ignacy Krasicki Bajka Do króla - monolog, użyta ironia - Jest to niby nagana skierowana do króla, "zarzuca" królowi, że jest szlachcicem, zbyt młody, łagodny, uczony, dobry.

Rewolucja w literaturze

Zygmunt Krasiński „Nie Boska komedia”

W części III NieBoskiej komedii oraz we fragmentach wstępu do niej Zygmunt Krasiński dokładnie scharakteryzował rewolucjonistów oczekujących na decydującą rozprawę z arystokracją, która schroniła się w Okopach Świętej Trójcy. We fragmencie czwartym i ósmym...