Ireneusz

Czytaj Dalej

IREDYŃSKI IRENEUSZ

IREDYŃSKI IRENEUSZ, ur.

IREDYŃSKI IRENEUSZ

IREDYŃSKI IRENEUSZ.

KAMIŃSKI IRENEUSZ GWIDON

KAMIŃSKI IRENEUSZ GWIDON, ur.

Święty Ireneusz

Ireneusz, biskup, męczennik.

Wierzejewski Ireneusz (1881 -1930)

Wierzejewski Ireneusz (1881 -1930): prekursor ortopedii i rehabilitacji w Polsce.

Ireneusz i teologowie zachodni

Ireneusz z Lyonu (ok.

SEKUŁA Ireneusz (1943 - 2000)

Proszę nie rehabilitować

Samobójstwo przegranego polityka. Absolwent Wydziału PsychologiiUniwersytetu Warszawskiego, w końcu lat sześćdziesiątych stał się wschodzącągwiazdą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasłynął wówczas tym, żezainicjował akcję harcerską Frombork 2000. W 1983 roku...

Ireneusz [z Lyonu]

ok. 120-ok. 200 roku, Ojciec Kościoła, rodem z Azji Mniejszej, ze Smyrny, gdzie w młodości pobierał nauki u Polikarpa. Jako kapłan w Lyonie został następcą Potyna, który poniósł śmierć męczeńską podczas miejscowych prześladowań w 177 roku. Próbował odegrać rolę mediatora w sporze o datę...