Irena Bańkowska

Irena Bańkowska (ur. 1919) – żołnierz AK, powstaniec warszawski. W kampanii wrześniowej 1939 r. była społeczną opiekunką rodzin zmobilizowanych rezerwistów. W latach 1940–1944 w ZWZ-AK. Przeszła przeszkolenie sanitarne oraz w zakresie kartografii wojskowej. Działała w małym sabotażu kryptonim "Wawer". Była łączniczką Aleksandra Kamińskiego w Biurze Informacji i Propagandy w okresie od...

Czytaj Dalej

DOWGIELEWICZ IRENA

DOWGIELEWICZ IRENA, ur.

JURGIELEWICZOWA IRENA, z DROZDOWICZÓW

JURGIELEWICZOWA IRENA, z DROZDOWICZÓW, ur.

IRENA

Irena, 752-803, cesarzowa bizantyjska od 797 do 802.

SŁAWIŃSKA IRENA

SŁAWIŃSKA IRENA, ur.

TUWIM IRENA

TUWIM IRENA, ur.

KRZYWICKA IRENA, z GAREWICZÓW, pseud. Irena Jenis

KRZYWICKA IRENA, z GAREWICZÓW, pseud. Irena Jenis, ur.

Pedagogika społeczna - wykłady

Każda postawa ludzka składa się z trzech składników: · Składnik intelektualnego · Emocjonalnego · Wolicjonalnego, czyli motywacyjnego Irena, Jundził w swej strukturze kultury pedagogicznej wymienia komponenty · Poznawczy - odpowiada intelektualnemu - wymienia się takie elementy jak: wiedza rodziców o dziecka, znajomość celów i środków wychowawczych, znajomość metod oddziaływania wychowawczego, świadomość ról rodzicielskich · Uczuciowy - odpowiada ...

Życie i twórczość Jana Parandowskiego

Wiele osobistych, rodzinnych akcentów z biografii Parandowskiego przywołuje we wspomnieniowej książce4 jego żona Irena, można je również znaleźć w korespondencji z przyjaciółmi.

Pamiętnik z powstania warszawskiego

Odwiedziwszy Irenę i jej dwie znajome w piwnicy na Chłodnej, Miron zaproponował im wyprawę w stronę Starówki, na Rybaki, gdzie spodziewał się zastać przyjaciela, Swena. Po wielu trudnościach Irena, Jadźka, Heńka i narrator docie­rają do celu. Irena P.

Irena Jurgielewiczowa

Urodziła się 13.01.1903 roku. W czasie okupacji prowadziła seminaria na tajnych kompletach (były to lekcje prowadzone w ukryciu, bowiem nie działały wtedy szkoły). W 1944 roku została wywieziona do obozu jenieckiego w Niemczech, na szczęście udało się jej przeżyć . Po wojnie wykładała na...

Poczytaj Mi Mamo... Tato...!!!

Inicjatorką tej akcji jest Irena Koźmińska, która sięgając do wzorców amerykańskich, zainteresowała tym problemem wiele środowisk.

Agresja i przemoc u dzieci

Irena Pospiszyl uznaje, iż przemoc to, "wszelkie nieprawidłowe akty godzące w wolność osobistą jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji".

Twórcy pedagogiki społecznej, jej przedstawiciele

Irena Lepalczyk – po II wojnie światowej współpracuje z A.

Promieniotwórczość sztuczna

córka Marii Skłodowskiej-Curie Irena Joliot-Curie wraz ze swym mężem Fryderykiem Joliot ostrzeliwali cząstkami a płytkę glinu 2713Al.

Geneza, przebieg i skutki wydarzeń marcowych 1968 r.

Irena Lasota - słuchaczka wydziału socjologii - odczytała projekt rezolucji.

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Następca Pepina Małego Karol Wielki został koronowany przez papieża Leona III na cesarza nie tylko za jego zasługi na polu odrodzenia cesarstwa zachodniorzymskiego, ale również nie chciał dopuścić do ślubu monarchy z księżniczką bizantyjską Ireną.

Janusz Korczak – Informacje Ogólne

Oto jak Irena Chmieleńska, świadek tamtych dni, wspominała tę ostatnią już przystań Korczaka.

Kultura międzywojenna

Jest jednak w tym przypadku mała niejasność, otóż Irena nie była tak do końca Polką jednak korzenie czynią z niej pół-Polkę wobec czego możemy śmiało dopisać ją do panteonu zasłużonych nauce Polaków.

Narodziny ruchu ludowego

Dzięki działalności takich ludzi jak: Maksymilian Malinowski, Tomasz Nocznicki, Irena Kosmowska, Jadwiga Dziubińska udało się stworzyć prawdziwie polityczny masowy ruch chłopski.

Nauka i kultura między wojnami

Irena i Fryderyk Joliot Curie odkryli sztuczną promieniotwórczość (1934).