Ioannis Persakis

Czytaj Dalej

METAKSAS IOANNIS (1871-1941) - polityk

Szef sztabu armii greckiej w latach 1913-17, objął urząd premiera Gre­cji w kwietniu 1936 r., a kilka mie­sięcy później rozwiązał parlament i ustanowił władzę dyktatorską. W 1940 r. potrafił zjednoczyć naród do walki z agresją włoską. Był zde­cydowany przeciwstawić się niebez­pieczeństwu agresji...

WYSPY JOŃSKIE

Archipelag sześciu Wysp Jońskich wraz z wysepkami satelitarnymi przy zachodnich brzegach Grecji to teren, gdzie geograficznie i kulturowo krzyżują się wpływy Grecji i Włoch. Snute mgiełką Adriatyku ich zielone, bujne kształty dziwią tych, którzy przywykli do surowych zarysów Wysp Egejskich. Żyzność...

BUŁHAK JERZY OSBM bp. unicki

ur. ok. 1697 na Białorusi,zm. 12 III 1769 w Chrapinie (k. Pińska).

W 1713 wstąpił do zakonu; studiował w Żyrowicach, a nast.w Rzymie; 1721 wyświęcony na kapłana; po śmierci bpa włodzimiersko-brzeskiego K. Stołpowickiego-Lebieckiego (1730),którego był sekretarzem osobistym, osiadł w Supraślu; w...

DUNS SZKOT JAN OFM

ur. ok. 1266 w Duns (hrabstwo Berwick w Szkocji), zm. 8 XI 1308 w Kolonii, Filozof i teolog, zw. doctor subtilis oraz doctor marianus, inicjator szkotyzmu.

I. ŻYCIE i DZIEŁA — W życie zak. wprowadził D. 1278 stryj Eliasz (wikariusz gen. franciszkanów w Szkocji) w konwencie Dumfries, gdzie odbył 1280 nowicjat;...

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Piotr Olivi

Bardzo wybitną i ciekawą postacią jest Piotr 01ivi (Petrus Ioannis OHvi). Urodzonyokoło 1248 r., przebywał w Paryżu, Florencji, Montpellier i w Narbonne,gdzie zmarł w 1298 r. U franciszkanów był on d u c h em tak zwanych spiritualesi w związku z tym doczekał się potępienia ze strony kapituły zakonnej...

Wilhelm Ockham

Aczkolwiek Ockham zawdzięcza wiele swoim poprzednikom, to j e d n a k otwieraon pewną epokę, gdyż w nim krystalizuje się ważny etap w procesie przygotowującymw wiekach nowożytnych powolny zanik metafizyki.

Jego tytuł Venerabilis Inceptor (Szacowny Początkodawca) ma znaczeniesymboliczne.

Ockham urodził...

Szkotyści - Piotr z Kandii

Dużą powagą cieszył się Jan z Ripa u jednej z bardziej typowych postaci XIV w.,Greka - Piotra z Kandii. Urodził się on około 1340 r., zmarł w 1410 r. jako papieżAleksander V. Był dyplomatą, a w swych poglądach sceptykiem i eklektykiem.W wielu punktach przypominał Jana z Salisbury, przede wszystkim...