Inwestytura

Czytaj Dalej

INWESTYTURA

Przeciwko inwestyturze świeckiej wystąpiło papiestwo. Najostrzejszy spór o inwestyturę toczył się między papieżem Grzegorzem VII i cesarzem Henrykiem iy (zob.

Społeczeństwo feudalne - Inwestytura

Inwestyturze (nadaniu lenna) towarzyszyła uroczysta ceremonia.