Inwazja

Czytaj Dalej

INWAZJA W ZATOCE ŚWIŃ 1961

Był to okup, jakiego zażądał Castro za uwolnienie pozostałych przy życiu 1113 uczestników inwazji (1962-1965).

PLANY INWAZJI SEGMENT PO SEGMENCIE

Niewiele firm potrafi zbudować plan inwazji długookresowej, zawierający sekwencję zdarzeń i czas wejścia na kolejne segmenty rynku. Firmy amerykańskie wiedzą, że gdy firma japońska wchodzi na rynek, nie zatrzyma się na pierwszym segmencie, ale użyje go jako odskoczni dla dalszej inwazji.

SYCYLIA - inwazja 1943 r.

Sztormo­wa pogoda zdezorientowała wojska włoskie, których dowódcy, uznając że w takich warunkach nie może na­stąpić atak, nie przygotowali oddzia­łów do odparcia inwazji.

IWODZIMA (Iwo Jima) - inwazja 1945 r.

Amerykanie zamierzali wykorzystać trzy lotniska na wyspie jako rezerwowe lądowiska dla bom­bowców *B-29 powracających z na­lotów na miasta japońskie i jako za­plecze dla przygotowywanej inwazji na Japonię.

OKINAWA - inwazja 1945 r.

Jej zdobycie dawało Ameryka­nom ważną bazę dla wojsk, które miały dokonać inwazji na główne wyspy Japonii. 1900 ataków, zadając woj­skom inwazyjnym znaczne straty.

Inwazja Niemiec na ZSRR

O ile Amerykanie byli gotowi na przeprowadzenie inwazji na Francję o tyle Churchill apelował o odłożenie tego ataku i uderzenie na Afrykę.

Inwazja Longobardów

Po zdobyciu północnej Italii i osiedleniu się tam Longobardów (odtąd: Lombardia) inwazja rozlała się po środkowej części Półwyspu, by dotrzeć prawie na samo południe: Północna Italia (Lombardia)- w Pawii nad Tycynem król Longobardów Alboin umieścił swą siedzibę Środkowa Italia- (Księstwo Spoleto) Południowa Italia (Księstwo Benewentu) W rękach cesarstwa pozostały: Rzym Rawenna z ...

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Inwazja w Zatoce Świń

inwazji w Zatoce Świń (desantu na Playa Girón) na południowym wybrzeżu wyspy.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Inwazja wietnamska przeciw Kambodży

wojska chińskie dokonały inwazji Wietnamu, zostały jednak po krwawych walkach pobite i wyparte.

INWAZJA ZSRR NA CZECHOSŁOWACJĘ 1968.

Później jednak ich stanowisko uległo zmianie i w nocy 20-21 sierpnia wojska Bułgarii, Węgier, Polski i NRD w liczbie co najmniej 600 tysięcy żołnierzy dokonały inwazji na Czechosłowację, pokonały nie­zbyt silny opór i zajęły kraj.

NORWEGIA, INWAZJA NIEMIEC HITLEROW­SKICH NA NORWEGIĘ 1940

Inwazji dokonano szybko i sprawnie, w dużej mierze również dzięki współpracy stronników faszyzmu, norwes­kich zdrajców, zwanych ąuislingowcami od nazwiska przywódcy norweskiej organizacji faszystowskiej, Yidkuna Quislinga (1887--1945).

D-DAY - inwazja 1944 r.

Kryptonim pierwszego dnia wielkiej operacji inwazyjnej wojsk alianc­kich, które 6 czerwca 1944 r.

JAWA - inwazja 1942 r.

Kareł Doonnan), ale próba zatrzymania sił inwazyjnych na morzu zakończyła się klęską Sprzymierzonych (ha­wajskie morze).

KRETA - inwazja 1941 r.

W nocy z 21 na 22 maja do brzegów wyspy zbliżyły się dwie niemieckie eskadry inwazyjne, liczące po ok.

PALAU WYSPY - inwazja 1944 r.

Wyspy będące częścią archipelagu Karolinów stanowiły od końca I wojny światowej terytorium man­datowe Japonii, która w okresie II wojny światowej wykorzystała je jako jedną z baz do zaatakowania Indii Holenderskich i Nowej Gwi­nei, a później jako przystań dla okrętów Połączonej Floty. W 1944 r...

SAIPAN - inwazja 1944 r.

Amerykanie dyspono­wali znaczną przewagą, lecz zdoby­cie wyspy było trudnym zadaniem: dostępu broniły rafy koralowe, ukształtowanie terenu pozwalało zaś obrońcom ostrzeliwać lądujące na plażach siły inwazyjne.

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - INWAZJA WIZYGOTÓW

 

W połowie IV w. katastrofalna posucha wypaliła pastwiska w stepach środkowej Azji, zmuszając koczujące tam ludy do przejścia na inne obszary. Tak więc Hunowie, lud pochodzenia turskiego, wtargnęli na stepy nadwołżańskie i stamtąd posunęli się rychło ku Morzu Czarnemu.

Ludność miejscową...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Inwazja Kuwejtu i wojna w Zatoce Perskiej

 

W Kuwejcie, pustynnym emiracie naftowym, zamożnym i cywilizowanym kraju, od 200 lat władzę sprawuje dynastia Sabahów. Byli oni klientami brytyj­skimi, także w okresie gdy ziemie arabskie należały do Turcji. Po I wojnie światowej doszło do wyznaczenia granic Kuwejtu z Irakiem i Arabią Saudyjską. Kuwejt...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Inwazja Afganistanu. Początek „drugiej zimnej wojny"

 

Właściwa odpowiedź Moskwy padła pod koniec grudnia 1979 roku, gdy komandosi radzieccy w zaskakującym ataku zajęli Kabul usuwając niewygodne­go dla Moskwy sojusznika, Hafizullaha Amina i zastępując go uległym Babrakiem Karmalem.

Eskapada do Afganistanu (protestowała przeciw niej część dowódców i...

LUDWIKA XIV INWAZJA REŃSKA 1688--1689

Uzależnienie Kolonii od króla Fran­cji Ludwika XIV (1638-1715) gwarantowało dostęp do dolnego Renu i dlatego miało duże znaczenie dla Francji, która już od 1681 sprawowała władzę w Strasburgu i in­nych miastach w tym regionie. Ludwik poczuł się urażony tym, że papież nie za­akceptował wysuniętego...