Intymność

Czytaj Dalej

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Intymność

Intymność dotyczy emocjonalnych i seksualnych związków dwojga różnych pod względem płci ludzi (Erikson, 1997). Bliskość w kon­taktach z innymi jest rezultatem i sprawdzianem samo­określenia się. Warun­kiem intymnych zbliżeń jest bowiem zaufanie do siebie i drugiej osoby, bazujące na ugruntowanym...

Fazy (stadiów) rozwoju - bliskość (intymność) a izolacja (dojrzała młodość)

Ludzie poszukują partnerstwa, bliskich związków seksualnych, emocjonalnych i moralnych, co może doprowadzić do intymności. Niebezpieczeństwem jest izolacja, która jest unikaniem związków, spowodowana niechęcią do nawiązywania bliskiego stosunku.

W tym stadium kształtuje się cnota miłości. Pojawia...