Intonacja

Czytaj Dalej

Czym jest intonacja i jak funkcjonuje w wypowiedzeniu?

I lak: -    zdania oznajmującc (a także wykrzyknikowe i rozkazujące) charakteryzuje kontur intonacyjny opadający i wyraźne obniżenie tonu ostatniej sylaby po-akccntowcj, który nosi nazwę kadencji (intonacji twierdzącej); zdania pytajne (oraz oznajmującc, wymagające uzupełnienia) charakteryzuje kontur intonacyjny wznoszący się i silny wzrost tonu, rozpoczynający się na akcentowanej sylabie ostatniego wyrazu, które określa ...

INTONACJA

Wzniesienie intonacyjne nosi nazwę antykadencji, spadek intonacyjny - kadencji; częściowe podwyższenie tonu, mniejsze niż przy antykadencji, nosi nazwę półantykadencji, częściowo obniżenie - półkadencji.