Internalizacja

Czytaj Dalej

Teoria internalizacji

Efekty internalizacji Główną korzyścią z internalizacji jest dla firmy uniknięcie konieczności ponoszenia kosztów transakcyjnych.

Trzy wizje internalizacji kultury

Kultura, a dokładniej - jej wyselekcjonowane elementy oddziałują bezpośrednio na osobowość ludzi, zostają przez jednostki przyswojone czy, jak mówimy, ulegają internalizacji.

INTERNALIZACJA

  INTERNALIZACJA (ang.

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Kiedy lokalizują się w nich filie wielkich korporacji międzynarodowych, są one zdane na siebie w zakresie zaawansowanych technologii i muszą tworzyć odpowiednie jednostki wewnątrz własnej struktury (internalizacja).

Internalizacja

(internus, internalization); mechanizm ważny w —» procesie wychowania, polegający na przyjmowaniu za własne narzucanych z zewnątrz postaw, poglądów, norm i wartości; na początku główną rolę w tym procesie odgrywają rodzice dziecka, później wychowawcy oraz grupy rówieśnicze, a po osiągnięciu przez...