Inskrypcja

Inskrypcja

Czytaj Dalej

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Inskrypcje Dwudziestolecia

Zdarza się, że miniatura lirycz-na wydaje się zrazu opisem przedmiotu, który kiedyś ozdabiano inskrypcjami, lecz wkrótcesię okazuje, że to żart poety, gdyż nosicielem inskrypcji nie jest przedmiot, lecz – człowiek!