Insekty

Czytaj Dalej

Kiedy pojawiły się pierwsze insekty na Ziemi?

Dopiero w skałach po­chodzenia karbońskiego naukowcy odnaleźli śla­dy insektów.

OWADY (insekta)

Gromada —> stawonogów, licząca ponad milion gatunków, czyli prawie 75% wszystkich znanych zwierząt. Jednak obliczenia szacunkowe wskazują, że jest ich o wiele więcej, 10 lub nawet 20 min gatunków, które czekają na odkrycie. Owady stanowią bardzo zróżnicowaną grupę zwierząt, która na lądzie...