Innocenty III

Innocenty III

Innocenty III (łac. Innocentius III, właśc. Lotario de' Conti di Segni; ur. między końcem września 1160 a 8 stycznia 1161 w Anagni, zm. 16 lipca 1216 w Perugii) – papież od 8 stycznia 1198 do 16 lipca 1216. Uważany za jednego z najwybitniejszych i najpotężniejszych pod względem władzy politycznej papieży.

Czytaj Dalej

Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w XVII w.

Ale gdy Zygmunt III związał się z Habsburgami, największymi wrogami sułtana, zatargi te stały się pretekstem do wojny. Zygmunt III Waza prowadząc liczne wojny potrzebował zabezpieczenia na innych frontach i szukał sojuszników.

Zygmunt III Waza - Działalność publiczna

Cechą charakterystyczną polityki zagranicznej Zygmunta III Wazy był sojusz z Habsburgami. W 1613 roku Zygmunt III zawarł sojusz polityczny z Habsburgami.

CELESTYN III, Giacinto Bobo - Orsini

wybrało Lotara z Segni (Innocenty III). III, ZSavRGk 43(1957) 89-131; tenże, Feststellungen zu den Urkunden und dem Itinerář Papst C. III, HJb 78 (1959) 110-139; tenże, Papst C.

Innocenty III wobec walki o tron niemiecki

Innocenty III zwołał IV sobór laterański, największy z dotychczasowych soborów powszechnych. Podczas przygotowań do krucjaty Innocenty III, który osobiście miał stanąć na czele krzyżowców, zmarł.

Innocenty III (1198 - 1216)

Do swojej działalności umiał dobierać odpowiednichwspółpracowników i wykorzystać kryzysowe sytuacje monarchów, a zwłaszcza korzystną sytuację Państwa Kościelnego i papiestwa, jaką ukształtował Celestyn III.

Działalność polityczna i kościelna papieży od Innocentego III do Grzegorza IX

Italią -  cesarzowa Konstancja oddała Sycylię w lenno Innocentego III i syna Fryderyka II pod opiekę -  Innocenty III *  uważał się za zastępcę Chrystusa na ziemi, świeckiego i kościelnego rządcę świata *  obniżenie autorytetu papiestwa – bardziej polityk niż duchowny *  akcentował wyższość papiestwa nad cesarstwem *  odnowienie zwierzchnictwa papieskiego nad Polską, Węgrami, Aragonią, Portugalią,

ZSRR i III Rzesza wobec Polski do 1 września 1939

21 III 1939 rząd niemiecki powtórzył swoją ofertę, ale już w formie kategorycznej. Anglicy wyrazili zgodę i 31 III 1939 premier Chamberlain udzielił w Izbie Gmin gwarancji niepodległości Polski.

Krucjata przeciwko albigensom i opanowanie południowej Francji przez Kapetyngów

Tuluzy, stało się pretekstem do ogłoszenia przez Innocentego III wyprawy krzyżowej przeciwko hrabiemu, którego papież w 1208 r. Innocenty III wkroczył tu w kompetencje króla, przeciwko czemu filip August protestował.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - POCZĄTKI INNOCENTEGO III

  Politykę kurii rzymskiej potrafił w pełni zrealizować nowy papież Innocenty III, obrany 8 stycznia 1198 r. Wykorzystując pomyślną koniunkturę, dążył Innocenty do narzucenia hegemonii papieskiej całym Włochom.

August III Wettin - Władca prywatnie

August III zaprowadził na swym dworze surowy, wzorowany na wiedeńskim, ceremoniał dworski. W 1719 roku August III poślubił córkę cesarza Józefa I - Marię Józefę.

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

Innocenty III przedsięwziął pewne kroki w celu zapobieżenia prześladowaniom chrześcijan w Egipcie przez Turków Seldżuckich, a listem apost. Innocenty XI, Innocenty XII), długo nie przynosiły owoców.

APOKRYFY

III w. III w. III w. wszystkich epok; są również źródłem natchnień dla plastyków, i poetów (-> apokryfy III, V). NT, w: Literatura grecka III 1, Kr 1951, 179-187; B.   III.

ARNALDUS AMALRICI (Amaury) SOCist abp.

Innocenty III mianował go swoim legatem do nawracania albigensów ( -> katarowie) ; odtąd brał udział w synodach zajmujących się sprawą albigensów, organizował misje; był jednym z przywódców krucjaty przeciw albigensom, zorganizowanej 1209 na wezwanie Innocentego III; 1203 i 1212 uczestniczył w procesach przeciwko abpowi Berengariuszowi ; 1212 został abpem Narbonne; w tymże roku udzielił pomocy Alfonsowi VIII ...

BONAWENTURA, właśc. Giovanni Fidanza Św. OFM

Przy II (1490) i III (1494) translacji(dokonanej w obecności króla Karola VIII) rozdzielonorelikwie B. , Doctor Seraphicus 1 (1954) 12; Réau III 1, 234-236; P.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

w postaci ludu Jezusa, -» rewolucji Jezusa i -> zielonoświątkowego ruchu, a także postawił postulat systematycznego nauczania prawd wiary poprzez katechizację -» dzieci (III B 2), -» młodzieży (III B 2) i dorosłych (III B 2); aby zaradzić brakowi powołań do stanu duchownego, wprowadzono ordynację kobiet w latach 60-ych w krajach skand.

DOMINIK

Innocenty III; po śmierci bpa (1207) i rezygnacji cystersów z urzędu legatów pap. na 7 VIII; dominikanie obchodzą ponadto 24 V święto translacji relikwii, a Neapol 21 III patrona miasta (od 1640).

EUROPA - KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

19632; Lortz RD III; F. Gruner, Revolutionäres Christentum III, B 195254; The Reformed and Presbyterian World. Gastpary, Historia Kościoła III.

HAZARD

III, cz. Innocenty III (1209) i Sobór Later. Heinzel, LThK IV 976-977; Häring NCh III 386-387; A.

HENRYK KIETLICZ abp.

dla programu reform; InnocentyIII bullą Ideo sumus (10 I 1207) zatwierdził ekskomunikę,wezwał książąt pol. została doceniona przez Innocentego III, który mianowałH.

Charakterystyka porównawcza ZSRR i III Rzeszy

Po zajęciu części Polski między ZSRR a III Rzeszą doszło do niesłychanej wymiany gospodarczej(Korzystnej dla Niemców). Chciał uśpić czujność Hitlera, gdyż nie był jeszcze gotów na wojnę z III Rzeszę.