Ingarden

Czytaj Dalej

Roman Ingarden - biografia

Ingarden był jednym z tych, którzy jako pierwsi pokazali, że dzieło powstaje dla czytelnika i z myślą o czytelniku, że ożywa dopiero w akcie lektury, że czytelnik aktywnie je współtworzy.

Roman Ingarden „ Czym jest dzieło sztuki ?”

Być może jednak największy wpływ na teorię lektury i komunikację literacką miał Ingarden koncepcją miejsc niedookreśleń oraz konkretyzacji dzieł.

R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU

Ingarden nie rozstrzyga, czy istnieje osobne doświadczenie metafizyczne, ani teŜ, czy zastane doświadczenie niemetafizyczne nadaje się do interpretacji metafizycznej. Poza tym Ingarden stwierdza, iŜ do idei poznania metafizycznego naleŜy jego absolutność (tzn.

Cezary Mastalerz, streszczenieniu odczytu R. Ingardena „O poznawniu cudzych stanów psychicznych”

Ingardena „O poznawniu cudzych stanów psychicznych” Roman Ingarden urodzony 5 lutego 1893 w Krakowie, zmarły 14 czerwca 1970 również w Krakowie, studiował filozofię i matematykę we Lwowie i Getyndze.

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego (na podst. tekstu prof. R. Ingardena)

Zagadnieniem jedności konstrukcyjnej dzieła w kontekście mechaniki ciała stałego zajmował się Roman Ingarden.

INGARDEN ROMAN

INGARDEN ROMAN, ur. Ingardenowska teoria dzieła lit. SZYMA O Ingardenowskiej koncepcji analizy dzieła literackiego, Studia Estet.