Informatyka

Czytaj Dalej

Elementy Informatyki ekonomicznej

Metody informatyki ekonomicznej: - Własne – sposoby i reguły badania zjawisk i procesów w obiekcie gospodarczym powstałe na gruncie informatyki - Obce – metody zapożyczone z innych nauk i dostosowane do informatyki ekonomicznej Środki informatyki ekonomicznej: - Sprzętowe (hardware) stanowią techniczny instrument realizacji procesów informacyjnych i komunikacyjnych.

Podstawowe rodzaje nakładów i efektów zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie

Nakłady i efekty zależą od: Poziomu organizacji i zarządzania firmą Ustalonego obszaru zastosowania informatyki Stosowanych środków informatyki Rachunek ten jest prowadzony dwukrotnie – przed podjęciem decyzji o zastosowaniu informatyki oraz po pewnym czasie działania systemu.

Historia informatyki

Historia informatyki w skrócie Historia Informatyki sięga czasów znacznie bardziej odległych niż mogłoby się wydawać. 1962 - Na Uniwersytecie Stanford and Purdue powstaje specjalizacja - informatyka.

WIG-INFORMATYKA

, przy czym wartość akcji spółek sektora informatyki uwzględnianych w indeksie WIG-Informatyka w dniu bazowym wynosiła 6 083 544 200 zł. Wartość bazową indeksu WIG-Informatyka ustalono na podstawie wartości indeksu WIG w dniu bazowym i wynosi 12 795,6 punktu.

Historia Informatyki

1833 - Charles Babbage, matematyk angielski nazywany pionierem informatyki, projektuje pierwszą maszynę analityczną, działającą na zasadzie zbliżonej do zasady działania komputerów cyfrowych, nazwaną "młynem arytmetycznym". 1962 - Na Uniwersytecie Stanford and Purdue powstaje specjalizacja - informatyka.

Etyka zawodowa informatyka.

Uczciwy informatyk nie będzie celowo podawał fałszywych informacji o systemie lub jego projektowaniu, ale w pełni ujawni wszelkie stosowne problemy i ograniczenia systemu. Informatyk ma obowiązek uczciwie przedstawiać swoje kwalifikacje i wszelkie okoliczności mogące prowadzić do konfliktu interesów.

Proszę wymienić formy kontroli wiedzy, które powinny być stosowane przez nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej

Nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej przy projektowaniu kontroli wiedzy, powinni mieć na uwadze potrzebę łączenia dominującej w ich przedmiocie kontroli praktycznej z pozostałymi formami kontroli, jest, więc kontrola ustna czy pisemna.

INFORMATYKA

Informatyka by­wa też określana jako nauka o metodach zbierania, przechowywania i przekazywa­nia -> informacji (1), a także o budowie urządzeń technicznych służących do tego celu. Do szeroko rozumianej informatyki można zaliczyć teorię informacji nauko­wej.

Problemy społeczno-prawne w informatyce

Problemy społeczno-prawne w informatyce? Informatyka a prawo 2.

Wykorzystanie informatyki w biznesie

Warto jest instalacje jednego z takich systemów zlecić doświadczonemu informatykowi, który może dostosować moc danego programu do stopnia złożoności operacji finansowych firmy, co chroni jej właściciela przed niepotrzebną stratą cennego czasu, energii i przede wszystkim pieniędzy.

Proszę omówić koncepcję informatyki śledczej

• Dyscyplina zawierająca elementy informatyki oraz prawa, obejmująca gromadzenie oraz analizę danych z systemów informatycznych, sieci, komunikacji bezprzewodowej oraz nośników danych w taki sposób, aby zgromadzone dane mogły być uznane w sądzie jako dowód.

Cykl życia informatyki

Można wyróżnić następujące etapy cyklu życia zastosowań informatyki w firmach (S.

Rola informatyki w logistyce

W tej dziedzinie logistyki informatyka jest wręcz nieodzowna.

Podstawowe zagadnienia do egzaminu z informatyki

Jest to dyscyplina nauki związanej z informatyką i tworzeniem i przetwarzaniem wiedzy przez komputery SGL(Structured Q very language)-zwany jest strukturalnym językiem zapytań.

INFORMATYKA

Organizacja przetwarzania danych, nazwa ,,informatyka” pochodzi od słów ,,informacja” i ,,automatyka”.

Przykład pozytywnego i negatywnego wykorzystania informatyki w świecie współczesnym

Żyjemy w XXI wieku, w czasie, gdy technika elektroniczna rozwija się w zawrotnym tempie. W każdym przeciętnym domu znajdują się jakieś urządzenia (np.: pralka), które ułatwiają nam codzienne prace lub po prostu pomagają. Jednym takim „pomocnikiem” jest na pewno Internet. Ważnym argumentem przeciw są wymagania sprzętowe. Aby móc korzystać z Internetu potrzebujemy komputera, który kosztuje nie mało, chociaż ostatnio ich ceny zmalały. Musimy posiadać modem, stałe ...