Indos wekslowy

Strony indosu wekslowego Przy przenoszeniu uprawnień, wynikających z weksla współdziałają dwie następujące strony: Indosant (inaczej żyrant) - jest to osoba odstępująca weksel i będąca jego dotychczasowym właścicielem, Indosatariusz (inaczej żyrantariusz) - osoba będąca nabywcą weksla ora uprawnień z niego wynikających.

Indos

Indos musi zostać wydany osobie przejmującej prawa do papieru wartościowego. Jeśli indos był sporządzany więcej niż raz, musi istnieć ciągłość pomiędzy wszystkimi z nich.

INDOS

może być dokonywany kilkakrotnie, ale zawsze współdziałają przy nim tylko dwie osoby: indosant (odstępujący weksel) i indosatariusz (nowy nabywca weksla). indosatariusz zamienia się w indosanta.