TOŻSAMOŚĆ A IMAGE

Budowanie tożsamości marki, która osiąga sukces, nie przychodzi samo lecz jest efektem świadomego działania. Elementami tworzenia tożsamości są: nazwy, logo, symłx)le, atmosfera i wydarzenia. Należy mieć nadzieję, że działania te doprowadzą do stworzenia oczekiwanego image marki. Ale istotne jest...

Zarządzanie wrażeniami. Image. Reputacja.

Temat: Zarządzanie wrażeniami. Image. Reputacja. Na dzisiejszych oraz przyszłych zajęciach postaramy się przybliżyć wam takie pojęcia jak zarządzanie wrażeniami, image czy reputacja. Nawet jeżeli nie zdajecie sobie z tego sprawy odgrywają one bardzo dużą rolę w zawieranych przez nas kontaktach towarzyskich jak i zawodowych. Już na pierwszym spotkaniu nawet kilkuminutowym między dwojgiem ludzi, wyrabiamy sobie zdanie na temat osoby z którą się spotkaliśmy. Na co ...

GIF (Grafie Image Format)

GIF (Grafie Image Format) - popularny format skompresowanej grafiki dwuwymiarowej, popularnie stosowany (od 1987 r) w przekazach graficznych między komputerami, a także w przeglądarkach internetowych WAP. Umożliwia przeformatowanie obrazów (szkiców, rysunków, zdjęć) na pliki bitowe (bitmapy) - akceptowane...

Image

Pozytywny „wizerunek" produktu, przedsiębiorstwa, sektora, określonej or-ganizacji niezyskowej, a nawet osoby (np. polityka, działacza społecznego),tworzony w świadomości odbiorcy w wyniku takich działań marketingowych, jakwyposażenie i wyróżnienie produktu (ze względu na cechy łatwo zauważalneprzez...

WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - TYPY WIZERUNKU I SPOSOBY WPŁYWANIA NA IMAGE

Wpływanie na wizerunek przedsiębiorstwa

Wizerunek bywa często świadomie i celowo kreowany przez firmę. Może bowiem wpływać na niego jakośćproduktów, promocja czy renoma, jaką cieszy się firma. Przydatne okazują się tutaj również emocjonalne czynnikibrzmienia marki, opinie uznanych liderów, światowa...