Iloczyn

Czytaj Dalej

Wskaźniki iloczynu skalarnego

Wskaźnik iloczynu skalarnego w postaci ważonej wyraża się poniższym wzorem: <math>A_2 \frac{1}{W} \left \sum_{i1}^m w_i \left ( \frac{x_{ib} * x_{im}}{x_i^2} \right ) \right </math>, przy czym: <math>W \sum_{i1}^m w_i</math>, gdzie: wi - waga i-tego parametru.