Igrzyska

Czytaj Dalej

Starożytne igrzyska olimpijskie (geneza, trwanie, konkurencje)

Igrzyska olimpijskie stanowiłykontynuację tradycji achajskich rozwijały się w sposób szczególny w VI i V wieku p. Igrzyska stawały się wtedy nie tylko świętem sprwoności fizycznej, ale tekże okazją do prezętacji myśli filozoficznej, poglądów, zdbyczy nauki i sztuki.

IGRZYSKA

Igrzyska cyrkowe, łac. Igrzyska gladiatorów, ludi gladiatońi, w amfiteatrach wałki gladiatorów i walki ludzi z dzikimi zwierzętami; późn. Igrzyska teatralne, ludi scaenici, w Rzymie od 364 pne.

Igrzyska olimpijskie i panhellenizm

W okresie późniejszym do igrzysk olimpijskich wprowadzono inne konkurencje, takie jak wyścigi konne i wyścigi zaprzęgów, nadal jednak najważniejszym wydarzeniem pozostawał bieg krótki na dystansie jednego stadionu, czyli około 190 metrów (właśnie od nazwy greckiej jednostki miary odległości - stadion, w liczbie mnogiej stadia, wywodzi się używane przez nas słowo "stadion").

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji

Igrzyska urządzano ku czci Zeusa i ku jego czci zapalano specjalny znicz w świętym gaju oliwnym w Olmpii. Igrzyska były to bardziej święta religijne niż impreza sportowa.

Igrzyska i teatr w starożytnej Grecji

Drugim miejscem, gdzie co 4 lata odbywały się igrzyska, były Delfy, miejsce kultu Apollina. Igrzyska wyprawiano również w Atenach ku czci Ateny.

Rozwój kultury greckiej: pismo, igrzyska

Później dołączyły się do igrzysk olimpijskich igrzyska pytyjskie w Delfach, istmijskie ku czci Posejdona na Istmie Korynckim i nemejskie urządzane w Nemei.

Ważne czynniki rozwoju kultury greckiej: pismo, igrzyska

Toteż nic dziwnego, że właśnie na okres rządów arystokracji, dbającej o sprawność fizyczną, i na okres panowania ideologii arystokratycznej przypada ustanowienie igrzysk olimpijskich, a w wieku VI i V poeta arystokratyczny Pindar jest właśnie piewcą zwyciężającej na igrzyskach młodzieży arystokratycznej.

Starożytna Grecja - Igrzyska olimpijskie

Wśród wielu igrzysk starożytnej Grecji największą sławę zdobyły igrzyska ku czci Zeusa w Olimpii, rozgrywane co 4 lata, od których przyjęto rachubę czasu wg olimpiad.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - ZAWODY

Biegi - krótkodystansowe były najważniejszą dyscyplina Igrzysk - każdą olimpiadę nazywano później imieniem zawodnika, który w nich zwyciężył.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - Rozdawanie nagród

Podczas igrzysk olimpijskich współzawodniczyli również poeci, tancerze i muzycy. Igrzyska były czymś więcej niż imprezą sportową.

Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych

Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych -> Eurosport; nazwa przyjęta dla Euro­pejskich Igrzysk Sportowych Niewido­mych, które odbyły się po raz pierwszy z inicjatywy Polski w Poznaniu w 1977 r.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - Olimpijskie rewelacje

Pierwotnie w skład każdych igrzysk wchodziły także konkurencje muzyczne i teatralne oraz konkurs krasomówstwa.