Identyfikacja z agresorem

Identyfikacja z agresorem – mechanizm obronny, odmiana identyfikacji. Polega na przypisywaniu (projekcja) innej osobie własnych agresywnych skłonności, a następnie identyfikowaniu się z tą osobą. W teorii psychoanalitycznej identyfikacja z agresorem klasyfikowana jest jako wczesny (psychotyczny) i destrukcyjny mechanizm obronny.

Czytaj Dalej

Ego i superego (ideał ego)

Przy rozpadzie kompleksu Edypa cztery zawarte w nim dążenia  łączą się w ten sposób, że dają początek identyfikacji z ojcem i identyfikacji z matką; identyfikacja z ojcem zachowuje matkę jako obiekt, co jest właściwe kompleksowi pozytywnemu, i zarazem eliminuje ojca jako obiekt (kompleks ...

Identyfikacja i pomiar ryzyka płynności

Dla zarządzania ryzykiem konieczne jest zastosowanie takiego systemu pomiaru płynności, który dawałby informację liczbową o łącznym zapotrzebowaniu na gotówkę, wynikającym z zawartych kontraktów i z potencjalnych potrzeb klientów.

Narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Jednolity system identyfikacji

Zwany corporate identity to zbiór wizualnych i niewizualnych atrybutów firmy podporządkowanych jednej koncepcji, pozwalającychna identyfikację firmy na rynku.

Jednolity system identyfikacji firmy (Corporate Identity)

Każda firma działająca na rynku tworzy swoją tożsamość a tym samym kształtuje zarys wizerunku za pomocą wizualnych i niewizualnych atiybutów kontaktowania się z otoczeniem oraz z własną załogą.

Identyfikacja potrzeb konsumenta

Polaroid nie przewidział, że konsumenci będą preferować wygodę taśmy video, zamiast Polavision, natomiast IBM zmuszony został do wycofania nowego komputera z rynku, ponieważ użytkownikom nie spodobał się model jego klawiatury, a komputery konkurencji były znacznie tańsze.

Tradycja Platońsko - neoplatońska

Dla tradycji platońsko – neoplatońskiej rozdwojenie człowieka na byt skończony – empiryczny, byt idealny – doskonały, pozaczasowy (byt człowieczeństwa jako takiego) powoduje życie ze świadomością własnego upadku, rozdwojenia i tęsknoty do doskonałej identyfikacji znoszącej to rozdwojenie.

Identyfikacja czastek w detektorze DELPHI

Prawie wszystkie hadrony sa zatrzymywane w tym materiale, w przeciwienstwie do mionow, ktore ze wzgledu na slabe oddzialywanie z materia, docieraja do komor mionowych (najbardzie zewnetrzne czesci detektora).

Atak frontalny

Zasady militarne mówią, że jeśli atak frontalny przeciwko dobrze „okopanemu lub zajmującemu lepszą pozycję przeciwnikowi ma się powieść, to siły atakujące muszą mieć przewagę co najmniej 3:1.

Teorie frustracji

Poszczególni twórcy lub interpretatorzy teorii frustracji różnie definiują samo jej pojęcie, akcentując bądź samą przeszkodę (fakt zewnętrzny wpływający na stan psychiczny), bądź reakcję na przeszkodę (stan napięcia emocjonalnego, zwykle przykry, związany z niezaspokojoną ...

Analiza morfologiczna

242) Fazy Etapy Najczęściej stosowane metody wspomagające Rozpoznanie problemu Wytyczenie problemu Definiowanie problemu | teratologiczna |- Analiza problemu Identyfikacja parametrów problemu Poszukiwanie możliwych stanów parametrów | zgów Gordona |- Synteza problemu Budowa tablicy morfologicznej Redukcja przestrzeni morfologicznej | ...

Identyfikacja

Na przykład, w przypadku produkcji zbiorników ciśnieniowych powszechnie prowadzi się zapisy dotyczące identyfikacji określonego materiału i śledzi się je na wszystkich etapach wytwarzania.

Identyfikacja drogą radiową

Middleware, z czytnika RFID wysyłane są zapytania następnie żądane informacje zostają odczytane z etykiet, które czytnik przekazuje do systemu informatycznego, gdzie ulegają one przetworzeniu i odpowiedniemu wykorzystaniu informacje dotycząca każdego obiektu są przechowywana w publicznej, globalnej sieci, do których dostęp odbywa się ...

Identyfikacja podatnika - numer NIP

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia: wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie/ wykreśleniu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, prokurze, umowy z bankiem w przypadku otwarcia konta związanego z prowadzeniem ...

Identyfikacja systemu zarządzania jakością

Kategorie Polskiej Nagrody Jakości <table width"100%" cellspacing"0" cellpadding"4" bordercolor"#000000" border="1"> <tr valign="top"> <th width="33%"> <p class"western"><font face"Arial, sans-serif"><font size"2" style"font-size: 11pt;">Kategoria</font></font></p> </th> <th width="67%"> <p class"western"><font face"Arial, sans-serif"><font size"2" style"font-size: ...

Metodyka badania potrzeb informacyjnych

Składa się on z krytycznej oceny i analizy zidentyfikowanych zasobów informacyjnych, krytyki spełnianych funkcji i realizowanych zadań w zakresie wspomagania informacyjnego procesu zarządzania, opracowania katalogu decyzji występujących w organizacji wraz z odpowiadającymi im potrzebami ...

Nadzór nad dokumentami

Takie same zasady identyfikacji dotyczą wszystkich dokumentów organizacji, które mogą mieć wpływ na jakość, a zatem: zarządz, okólników, polityk, strategii, aktów prawnych oraz dokumentacji od klienta, o ile nie stanowi ona jego własności.

PCM - Etap identyfikacji

W fazie identyfikacji zgłoszone wcześniej idee projektów, pomysły, propozycje są wstępnie analizowane, aby móc uzyskać odpowiedź na pytanie czy ich realizacja jest możliwa i rentowna (przez niektórych autorów wyróżniana jest tutaj dodatkowo oprócz identyfikacji faza oceny wstępnej).

System identyfikacji wizualnej

Zasady budowania systemu identyfikacji wizualnej Budując system identyfikacji wizualnej należy uwzględnić następujące zasady: zgodność ze specyfiką firmy i jej stylem; oryginalność; łatwość percepcji - tworzony wizerunek jest jasny i zrozumiały dla odbiorców bez dwuznacznych, sprzecznych ...

Ujęcie analityczne identyfikacji SZJ

Kategorie pytań kwestionariusza identyfikacji systemu jakości <table width"100%" cellspacing"0" cellpadding"4" bordercolor"#000000" border="1"> <tr valign="top"> <th width="32%"> <p class"western"><font face"Arial, sans-serif"><font size"2" style"font-size: 11pt;">Kategoria</font></font></p> </th> <th width="68%"> <p class"western"><font face"Arial, sans-serif"><font size"2" ...

CHARAKTER

, określa kierunkowość działania poprzez autodeterminację; polega ona na wyborze jednego spośród wielu możliwych rozwzań; sądy praktyczne wartościujące stanowią właściwe motywy wyboru, które zazwyczaj u człowieka rozwiniętego i w normalnych warunkach rywalizują z sobą; ponieważ od ...