Idealizacja

Czytaj Dalej

Przebieg i znaczenie etapu faktualizacji w metodzie idealizacji

Powstaje prawo faktualne które pozwala doprowadzić prawo idealizacyjne do sytuacji weryfikowanej empirycznie. Weryfikując prawo faktualne pośrednio weryfikujemy prawo idealizacyjne.

IDEALIZACJA

Idealizacji kwantytatywnej dokonuje się za pomocą modeli geometrycznych. Bez abstrakcji i idealizacji nie byłoby w ogóle nauki, gdyż nie byłoby możliwe jakiekolwiek sy­stematyczne ujęcie zagadnień.

Sposób budowy prawa idealizacyjnego w metodzie idealizacji

Jest to pierwszy etap w metodzie idealizacji ( czyli idealizacja lub abstrakcja) wprowadzenie założeń kontrfaktycznych zakładamy, że działają tylko czynniki główne założenie to że czynniki te są spełnione jest założeniem nierealnym w wyniku tego etapu otrzymujemy prawo idealizacyjne Prawo idealizacyjne jest hipotezą – nie zweryfikowane przypuszczalnie na temat rzeczywistością , nie zweryfikowane empiryczne.

Strategie wprowadzania zmian w organizacji w zależności od orientacji na ludzi lub na sytuację: żywioł, idealizacja, manipulacja, rewolucja i ewolucja

3) Strategia idealizacji. O ile przy strategii idealizacji świadomość ludzi przerasta rzeczywistość, to przy manipulacji jest odwrotnie.

IDEALIZACJA

jest ujmowana zależnie od sposobu interpretowaniasystemowo rozumianej abstrakcji, służącej budowaniuidealizacyjnych teorii nauk. Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, Wwa 1977; tenże, FN 209-212; Idealization I-II, A 1990.