Ich czworo

Czytaj Dalej

ICH CZWORO. Tragedia ludzi głupich w 3 aktach

problemem jest konflikt dwu mentalności ukształtowanych w odmiennych środowiskach: Żony, córki właścicielki pralni, głupiej i amoralnej, i jej kochanka Fedyckiego, niefrasobliwego lekkoducha, któremu spryt pozwala utrzymać się na powierzchni życia, oraz Męża, nauczyciela gimn.

Rzezbotwórcza działalność lodowców i wód pochodzących z ich topnienia

W zależności od położenie względem lodowca wyróżniamy: morenę powierzchniową (pokrywającą jego powierzchnię), denną, boczną, (gdy materiał jest przemarznięty do jego dna i boków), wewnętrzną (składającą się z materiału wtopionego w głąb lodu), środkową (powstającą między połączonymi i razem przesuwającymi się jęzorami).

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

Najwięcej jest go w żółtku,albumina w białku. Uzyskuje się je w procesie uwodnienia,jest to proces chemiczny.

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

SŁODYCZE:czekolada(gorzka):magnez,żelazo. Papryke,koperek i szczypiorek dobrze jest je dodawać do potraw&łączenie z nabiałem, np.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Gdy inni nie chcą go słuchać, „oddać mu się w ręce", nie uznają jego władzy nad duszami, czuje się urażony, wybucha gniewem i sam podejmuje się działań ponad siły (Konrad, Kordian).

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

Próbujesię on buntować przeciwko fałszywej moralności, filisterstwu i obłudzie środowiska, w którymmu przyszło żyć, przeciwko konwenansom , które zabraniają bogatym paniczom żenić się zubogimi służącymi- mamy więc podobny rozkład ról jak w Mickiewiczowskim „PanuTadeuszu”, z tą różnicą, że tym razem mężczyzna jest bogatym paniczem, a kobieta biedną,wiejską dziewczynąJednak ...

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia...

POLSCY KRONIKARZE I ICH DZIEŁA

−  „Kronika Polska” Galla Anonima −  „Kronika Wielkopolska” Gocława Baszka XIII w.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - MIKOŁAJ REJ

−  ojciec polskiej literatury pięknej −  pisał dzieła oryginalne, ukazujące obraz życia narodu, w Renesansie Naród to szlachta i ludzie z wyższych warstw społecznych −  pierwszy świecki autor −  miał oryginalny styl i pisarski język, który przypominał język mówiony −  był gawędziarzem −  chciał po przez swoje utwory stworzyć dla szlachty szkołę −  mówił jak żyć i ...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

w gatunkach literackich (pieśni, fraszki, dramat klasyczny, elegie) −  propagował starożytne filozofie i odwoływał się do twórczości Horacego −  podejmował motywy mitologii i literatury greckiej −  przetłumaczył psalmy Starego Testamentu (Psałterz Dawidów) −  uważał, że świat to jedna harmonia −  widział wielkie wartości natury i wsi −  wielbi człowieka −  głosi epikureizm ...

Koncepcje odnowy Rzeczpospolitej w dobie renesansu i ich związek z prądami humanistycznymi epoki

Wychodząc z założenia, że kraj jest tym potężniejszy im więcej w nim wykształconych obywateli, pisarz podkreśla wagę zawodu nauczyciela.

Omów koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym

Tytułowa bohaterka, Antygona, staje przed tragicznym wyborem: z jednej strony powinna wypełnić prawo boskie, które nakazuje jej pochować zwłoki swojego nieszczęśliwie zmarłego brata, z drugiej strony - król zabrania jej tego czynić.

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.

Najważniejszym jednak przesłaniem, zwłaszcza Nowego Testamentu, jest miłość człowieka do Boga i człowieka do człowieka, która jest fundamentem wszelkiego dobra.

Źródła i sens buntu wybranych bohaterów literackich oraz ocena ich postaw

Podsumowując Mickiewiczowski bunt można powiedzieć, iż bunt romantyka jest buntem prometejskim - świat jest zły, "bez serc, bez ducha", zapanował na nim egoizm, wyrachowanie, a wolna jednostka nie ma w nim żadnych praw.

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

Cierpienie mogło przybierać również inne formy: - cierpienie z miłości : a) Johan Wolfgang Goethe "Cierpienia młodego Wertera" - Werter jest zakochany w Lottcie, która ma już innego narzeczonego, nieszczęśliwe perypetie miłosne kończą się samobójstwem pełnego rozdarcia bohatera (postawa młodego człowieka stała się kultowa dla epoki romantyzmu).

Tragedie jednostek i ich ponadczasowy wymiar na wybranych przykładach literackich z różnych epok

Zdaje sobie przy tym sprawę, że poświęcając się całkowicie pracy, krzywdzi rodzinę, zaś zaniedbując ją, postępuje jeszcze gorzej. Jego tragizm jest trochę bardziej skomplikowany niż postaci prezentowanych przeze mnie wcześniej.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.

Nawet gdy takiego wyboru żałujemy, powinniśmy brać go pod uwagę i pozostawać mu wiernym lub postępować w taki sposób, aby godnie wycofać się z niego, biorąc na siebie ewentualne konsekwencje.

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi.

Jego credo literackim stało się rozdrapywanie ran, aby nie zabliźniły się błoną podłości, a na drodze do jego realizacji ukazywał najbardziej zaniedbane i bolące dziedziny życia, odnajdywał i przedstawiał to, co zostało zapomniane lub pominięte.

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Dla niej najważniejsze były prawa boskie i im była wierna. Nie tylko opatrzył tego człowieka, ale także poniósł koszty dla jego dobra płacąc gospodarzowi za opiekę nad poszkodowanym.

"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" J, Liebert Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.albo Bohater literacki XX wieku w sytuacji wyboru.

Wybór taki jest wyjątkowo trudny - Konrad wie, że pozostawia w rozpaczy młodą, kochającą i kochaną żonę, a na dodatek musi wybrać drogę niegodną średniowiecznego rycerza, drogę podstępu i zdrady.