III wojna punicka

III wojna punicka

Czytaj Dalej

II Wojna Punicka

Powstała paradoksalna sytuacja:Kartagińczycy dotarli do Rzymu,lecz nie mogli zakończyć wojny z powodu małej liczby żołnierzy. W bitwie zwyciężyli Rzymianie,którzy zażądali od Kartagińczyków olbrzymiej kontrybucji oraz pozbycia się resztek swojej floty wojennej.

Przebieg wojen punickich - PIERWSZA WOJNA PUNICKA

Wojna wybuchła w 264r p. Musieli wycofać się z wyspy, zapłacić wielką kontrybucję i ograniczyć liczebność floty wojennej.

Przebieg wojen punickich - DRUGA WOJNA PUNICKA

Rzymianie zdawali sobie sprawę że nie stać ich na ryzyko jeszcze jednej wielkiej bitwy i ograniczyli się do wojny podjazdowej, która była bardzo niewygodna dla wojsk Hannibala. W czasie wojny wódz ten doszedł nawet pod Rzym wzbudzając panikę, ale miał zbyt mało wojska by szturmować miasto.

Przebieg wojen punickich - TRZECIA WOJNA PUNICKA

Po II wojnie punickiej Kartagina była bardzo słaba. I to tłumaczy wypowiedzenie III wojny punickiej, mającej na celu całkowite zniszczenie Kartaginy.

Wojny Punickie - PIERWSZA WOJNA PUNICKA

Wojna wybuchła w 264r p. Musieli wycofać się z wyspy, zapłacić wielką kontrybucję i ograniczyć liczebność floty wojennej.

Wojny Punickie - DRUGA WOJNA PUNICKA

Rzymianie zdawali sobie sprawę że nie stać ich na ryzyko jeszcze jednej wielkiej bitwy i ograniczyli się do wojny podjazdowej, która była bardzo niewygodna dla wojsk Hannibala. W czasie wojny wódz ten doszedł nawet pod Rzym wzbudzając panikę, ale miał zbyt mało wojska by szturmować miasto.

Wojny Punickie - TRZECIA WOJNA PUNICKA

Po II wojnie punickiej Kartagina była bardzo słaba. I to tłumaczy wypowiedzenie III wojny punickiej, mającej na celu całkowite zniszczenie Kartaginy.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

wojna – prowokując spięcia w księstwach Szlezwik i Holsztyn, Bismarck doprowadza do wojny z Austrią (1866 r.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

III Poszczególne sceny dramatu przynoszą również charakterystykę polskiego społeczeństwa, które nie było całkowicie jednomyślne.

DZIADY CZ. IV & III

Część III:Geneza:Dziady te nazywane są drezdeńskimi.

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

III jako dramat romantyczny "Dziady" cz. III to jeden z najwybitniejszych polskich dramatów romantycznych, utwór o niezwykłej sile oddziaływania, zadziwiający różnorodnością zastosowanych środków artystycznych.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Wojna, front to śmierć. Wojna była wielką tragedią dla milionów ludzi. Na podstawie tych utworów możemy stwierdzić, że los ludzi w czasie II wojny światowej był bardzo okrutny i bezlitosny.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Jej rozpaczliwe wyznania kreślą obraz przeżyć młodych i ich wojenny los.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w. Tematem tu jest technika ludobójstwa, mechanizmy mordowania człowieka, które po ponad czterdziestu latach od wojny wydają się fantazją trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Ramowy plan wypowiedzi: Teza: Wyróżniamy różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Różne postawy znanych ludzi na temat okrucieństw II Wojny Światowej.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dość kontrowersyjny obraz wojny, jako absurdu ukazuje książka J. Utrzymana w poetyce czarnego humoru ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji i wyśmiewa mechanizmy społeczne rządzące się chorą logiką.

ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

Poeci odrealniają świat, by uciec od wojennego koszmaru - operująromantyczną metaforą.

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r.