Hybrydyzacja

Czytaj Dalej

Hybrydyzacja

Przykładem jednej z najnowszych i coraz powszechniej stosowanych metod hybrydyzacji jest metoda FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ), wykorzystująca barwniki fluorescencyjne.

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

   hybrydyzacja DNA do DNA - hybrydyzacja Southerna.    hybrydyzacja DNA do RNA - hybrydyzacja Northern.

Hybrydyzacja Southerna (Southern biot)

8 przedstawiono wyniki analizy genetycznej wykonanej za pomocą hybrydyzacji Southerna. Hybrydyzacja Southema jest również bardzo użyteczna w wykrywaniu zaburzeń genetycznych polegających na występowaniu nieprawidłowej liczby kopii genu.

Globalizacja jako homogenizacja lub hybrydyzacja

Globalna dyfuzja identycznych produktów i usług oraz stymulujących je wzorców zachowań prowadzi do zjawiska narastania w różnych społeczeństwach narodowych elementów wspólnych oraz względnego zmniejszania się elementów różnicujących – jest to proces wypierania odmienności przez podobieństwa,

Ten...