Humani generis

Humani generis

Czytaj Dalej

HUMANI GENERIS

Encyklika pap. Piusa XII z 12 VIII1950 (AAS 42(1950) 561-577; fragm. BF I 96-103, II 84-86,III 72-75, V 37-39, VII 156, 346, 349) wyd. w związku z prądamifiloz.-teol. sprzecznymi z doktryną Kościoła kat., którenasiliły się po II wojnie świat, szczególnie we Francji i wNiemczech.

Napisana w duchu podobnym...

CHRISTUS HUMANI GENERIS MISERTUS

Hymn w oficjum czytań na dzień MB Pośredniczki Łask; głosi, że dary odkupienia wypływające z siedmiorakiego zdroju miłosierdzia Chrystusowego zostały powierzone Maryi (arbitrae) i udzielane są przez Syna na jej prośbę; tekst w OfPrPol 1965, I 61.