Hufiec ZHP Wołomin

Hufiec ZHP Wołomin

Czytaj Dalej

HUFIEC

hufiec czelny-na czele, hufiec walny - siły główne, hufczyki - na obu flankach; od 1918 nazwa jednostek harcerstwa, przysposobienia wojsk. Święty Hufiec zob.

Inne instytucje resocjalizacyjne w środowisku otwartym: ochotnicze hufce pracy, ogniska wychowacze

Hufce pracy funkcjonują przy zakładach pracy, a komendant woje¬wódzki OHP zawiera umowę o funkcjonowaniu hufca. Uczestnik hufca po podpisaniu umowy staje się pracownikiem zakładu.