Horyzont

Horyzont

Czytaj Dalej

„HORYZONTY WIARY". Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej

  [Odredakcyjny artykuł programowy], Horyzonty Wiary 1(1990) z. 1, 3-4; Horyzonty Wiary 1(1990) - 3(1992) z.

Horyzont

Element —> dekoracji teatr.; zasłona otaczającatył sceny; odpowiednio oświetlona wywołujezłudzenie nieskończonej głębi sceny; rozróżnia się h.pełny (zw. cykloramą), półpeiny (półcyklorama), panoramiczny,płaski; może być twardy (kopulasta ścianawybudowana na scenie) i miękki (płótno zawieszonena...

Komunikatywizm-nowe horyzonty badań nad językiem. A.Awdiejew.

„Na początku było słowo”. Ale czym tak naprawdę jest słowo? Od bardzo dawna ludzie usiłowali zrozumieć, czym jest język. Badano teksty, próbowano dojść do istoty zrozumienia języka. Teksty można podzielić na słowa, słowa n jeszcze mniejsze jednostki, których znaczenia jest jeszcze bardziej mgliste niż znaczenie poszczególnych słów. Gramatyka języka podzieliła materiał językowy na poszczególne poziomy :fonetyczny, morfologiczny, leksykalny i inne. Każdy z tych ...

Poszerzenie horyzontów dla młodzieży po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do UE? Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej: · Kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie UE; · Uproszczona jest procedura uznawania (nostryfikacji) dyplomów przy staraniach o pracę. Polityka Unii Europejskiej wobec młodzieży zakłada ...