SEBASTIANI DE LA PORTA Horace-Franęois (17 XI 1772 - 20 VII 1851), gen. franc.

Ur. w Porta na Korsyce, syn krawca. Odbywał studia w Pizie, zamierzał poświęcić się stanowi duchownemu. 1789 ppor., służył w Armii Alp, potem w Armii Italii, gdzie odznaczył się pod Arcole, został szefem szwadronu. Wziął udział w zamachu stanu 18 Brumaire’a, dowodząc oddziałem dragonów, który...