Hiszpańskie imperium kolonialne

Hiszpańskie imperium kolonialne

Czytaj Dalej

Hiszpańskie imperium kolonialne

Imperium Inków przestało istnieć. Ameryka Środkowa i Południowa, z wyjątkiem terytorium Brazylii oraz Gujany, stały się częścią imperium hiszpańskiego, które na północy sięgało do dzisiejszej Kalifornii, Luizjany i Florydy.

Portugalskie imperium kolonialne (XVI w.)

imperium kolonialne Portugalii rozciągało się od Brazy­lii, gdzie Portugalczycy zaczęli się osiedlać w 1549 r.

Imperia kolonialne- podobieństwa i różnice

Największym imperium kolonialnym stało się imperium brytyjskie, które podporządkowało sobie znaczne obszary Azji i Afryki. pięciokrotnie (9,5 mln km2), jednak inwestycji przemysłowych było tu znacznie mniej niż angielskich w brytyjskim imperium kolonialnym.

Wzrost imperium rzymskiego

Cezar odparł germański najazd na Galię i cały ten kraj przyłączył do imperium; dwukrotnie przepłynął przez kanał do Brytanii (55 i 54 przed Chr. Granice imperium rozszerzają się teraz do swej największej rozciągłości. Ekspansja imperium rzymskiego dobiegła kresu.

Nowe imperia zamorskie

W 1907 upadł rząd imperialistyczny, który ich podbił, liberałowie zajęli się kwestią Afryki Południowej; poprzednie republiki odzyskały swobodę i wraz z kolonią Przylądkową i Natalem poniekąd dobrowolnie utworzyły związek wszystkich państw Afryki Południowej, jako jedna autonomiczna rzeczpospolita pod zwierzchnictwem Korony Brytyjskiej.

Imperium brytyjskie w 1914 r.

Zwartość tego imperium zależna była z natury rzeczy od środków komunikacji; rozwój żeglugi i pojawienie się parowców między XVI a XIX wiekiem uczyniły z tego imperium możliwą i dogodną Pax — „Pax Britannica”, ale znów rozwój  lotnictwa lub szybkiej komunikacji lądowej może ją w każdej chwili uczynić niedogodną.

Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki

Rozpadły się pozostałości imperium brytyjskiego na bliskim wschodzie oraz imperium kolonialne Portugalii w Afryce.

Juan Linz (hiszpański politolog)

Powiedział, że wszystko co nie jest demokratyczne nie jest totalitarne. Może być niedemokratyczne i nie totalitarne. Powiedział on, że są państwa autorytarne, a nadto są też państwa, które są tradycyjnie niedemokratyczne.

Systemy polityczne dzielimy na demokratyczne i niedemokratyczne.

Wiek XIX i początek XX wieku - Ekspansja kolonialna

intensywna ekspansja kolonialna; Anglia objęła zwierzchnictwo w Indiach, Birmie, Egipcie; Francja podbiła tereny Północnej i Zachodniej Afryki oraz Indochiny; Belgia objęła zwierzchnictwo w Kongo; Włochy objęły władzę w Afryce Wschodniej (Somalia i Abisynia); Chiny – po wojnie opiumowej stały się przedmiotem ekspansji gosp.

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku

Kiedy w roku 1895 Chiny straciły w wojnie z Japonią (1894-1895) Tajwan i zrzekły się pretensji do Korei, imperia europejskie rozpoczęły ekspansję terytorialną na terenie cesarstwa.

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

W ciągu krótkiego czasu Portugalczycy stworzyli swoje imperium kolonialne. Terytoria te stanowiły trzon imperium kolonialnego Hiszpanii.

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Omawiając dzieje Imperium Hiszpańskiego nie sposób nie wspomnieć o instytucji Inkwizycji, jaka zaistniała w Portugalii pod presją jej potężnego sąsiada.

Historia imperium rzymskiego

"..., bo ród Juliuszów od samych bogów nieśmiertelnych pochodzi"

Gajusz Juliusz Cezar

Ze związku Anchizesa i boskiej Wenus narodził się Eneasz, który po upadku Troi musiał uciekać i tułać się po obcych krainach. Eneasz miał syna Askaniasza zwanego Julus, od którego bierze poczatek ród Juliuszów...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Ekspansja kolonialna państw europejskich

Do połowy XIX wieku istniało tylko jedno wielkie terytorium kolonialne, należące do Wielkiej Brytanii. Następnie wchłonęły pozostałości imperium hiszpańskiego, po wygranej w 1898 roku wojnie.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Świat imperiów

Obok Wielkiej Brytanii największe imperium kolonialne posiadała Francja. Rozszerzenie przez Francuzów własnego imperium kolonialnego było formą kompensowania klęski wojennej zadanej im przez Niemców w 1871 roku.

Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

Całe imperium mameluckie znalazło się w ręku Turcji a szeryf Mekki uznał sułtana Selima I opiekunem religii muzułmańskiej. W swej polityce na Bliskim Wschodzie dążyli Turcy do odrodzenia lewantyńskich dróg handlowych zdając sobie sprawę, iż od tego zależy rozwój Egiptu i Syrii należących teraz do imperium otomańskiego.

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Mimo iż nadal jego władza miała charakter rządów osobistych, został jednak znacznie poszerzony krąg osób dopuszczonych do udziału w administrowaniu imperium.

Kolonialna ekspansja europejska

U schyłku średniowiecza wiedza Europejczyków o świecie ograniczała się do tego, co wiedziano w starożytności. W przededniu wielkich odkryć Europejczycy znali Półkulę Wschodnią, wiedzieli o istnieniu Afryki, Azji. Zupełnie nie znali Półkuli Zachodniej. W Afryce istniały państwa muzułmańskie...

Kryzys i upadek Imperium rzymskiego

W 378 r w bitwie pod Adrianopolem wojska rzymskie przegrały bitwę z barbarzyńcami Ostatnim cesarzem który kierował całym imperium był Teodozjusz Wielki.

Mongołowie - ROZKŁAD IMPERIUM MONGOLSKIEGO

Kubilaj był ostatnim wielkim chanem, którego autorytet uznawano w całym świecie mongolskim. Po jego śmierci w 1294r. władza wielkich chanów została ograniczona do właściwej Mongolii i Chin. Wzajemne poczucie obcości wzmagały różnice wyznaniowe pomiędzy poszczególnymi ułusami: na zachodzie władcy...