Hiszpańska Wikipedia

Hiszpańska Wikipedia

Czytaj Dalej

Piaskarka hiszpańska

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)

Wygląd: nieduża jaszczurka o małej głowie, lekko spłaszczonym ciele i wyraźnie kilowatych, stosunkowo dużych łuskach. Ubarwienie nie jest jednolite - często szare, szarobrązowe lub żółtawe z jasnym wzorem z ułożonych w rzędy plam i czarnymi plamami poprzecznymi...

Instytucje renesansowej Hiszpanii

Na wstępie mojego referatu chciałabym przybliżyć państwu pojęcie Instytucji politycznej. Instytucja polityczna to wyodrębniony zespół osób dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu politycznym. W najszerszym znaczeniu instytucja polityczna to każdy zorganizowany „aktor” polityczny taki jak państwo konkretny organ państwowy(np.parlament, rząd, ministerstwo, sąd itp.)partia lub ruch społeczno polityczny, formalna grupa ...

Instytucje polityczne reneansowej hiszpanii

Na wstępie mojego referatu chciałabym przybliżyć państwu pojęcie Instytucji politycznej. Instytucja polityczna to wyodrębniony zespół osób dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu politycznym. W najszerszym znaczeniu instytucja polityczna to każdy zorganizowany „aktor” polityczny taki jak państwo konkretny organ państwowy(np.parlament, rząd, ministerstwo, sąd itp.)partia lub ruch społeczno polityczny, formalna grupa ...

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Powstanie mocarstwa hiszpańskiego nierozerwalnie związane jest z rozkwitem dynastii Habsburgów . Habsburgowie zaistnieli na scenie politycznej Europy Środkowej w XV wieku, gdy rozbudowali swoje posiadłości wokół księstwa Austrii. Od roku 1438 najbardziej wpływowi Habsburgowie byli także wybierani na tron...

Rewolucja w Niderlandach – znaczenie i rozwój reformacji na tle wydarzeń historycznych.

W wieku XVI Europa stała się areną wielu znaczących przemian społeczno-gospodarczych, które istotnie wpłynęły na życie ówczesnych ludzi, mocno zakorzeniły się w kulturze europejskiej, a ich skutki są wyraźnie widoczne do dnia dzisiejszego. Rozłam Kościoła Katolickiego przyczynił się do ogromnych różnic w mentalności mieszkańców naszego kontynentu, ale również był przyczyną wzmożonej fali nienawiści i nieufności, która wstrząsnęła cywilizowanym światem.

Krzysztof Kolumb - Największa osobowość epoki Odrodzenia w Europie

Krzysztof Kolumb

O urodzeniu i pierwszych latach życia Krzysztofa Kolumba istnieją sprzeczne dane. Pewne jest tylko to, że urodził się w połowie XV wieku w genueńskiej prowincji. Przypuszczalne daty jego urodzin wahają się w okresie dwudziestu lat, począwszy od 1435 do 1456 roku. Jako syn rzemieślnika...

Półwysep Iberyjski: wiek złoty i katastrofa

Wiek XVI rozpoczął wielką ekspansję języka hiszpańskiego, trwającą aż do końca następnego stulecia. Nie był to jedynie efekt obecności zamorskiej. Portugalczycy, którzy na dwa wieki dali Azji i Afryce swój język jako lingua franca, nie wywarli podobnego wpływu na kulturę światową. W języku...

Przegląd wojen - Wojna hiszpańska

Przeciwko Hiszpanii i Francji walczyły: Austria, xiestwa niemieckie, Anglia, Niderlandy. Początkowo sukcesy odnosiła Francja, po 1704r zaczęły się niepowodzenia. Wojnę skończył pokój w Utrechcie 1723 i Rastatt 1714. Francja nie zdobyła żadnych posiadłości hiszpańskich. Hiszpania straciła znaczne...

Żaba hiszpańska

Rodzina żabowate (Ranidae)

Wygląd: mała, dość krępa żaba osiągająca 5-7 cm długości, Gruczołowate fałdy grzbietowe oddalone od siebie; głowa krótka, a pysk spłaszczony. Brak rezonatorów, błona bębenkowa dobrze widoczna. W rejonie wspólnego występowania z ż. trawną w północno-zachodniej...

Jaszczurka hiszpańska

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)

Wygląd: średniej wielkości jaszczurka o charakterystycznym kształcie głowy, krępym tułowiu, silnych kończynach i długim ogonie. Samce mają jasno- lub ciemnozielony grzbiet pokryty gęstym wzorem złożonym z małych czarnych plamek. Intensywnie żółty lub zielonkawy...

Murówka hiszpańska

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)

Wygląd: mala, smukła jaszczurka o spiczastym pysku, spłaszczonym tułowiu i umiarkowanie długim ogonie. Przeważnie brązowy lub szarobrązowy, rzadziej zielonawy grzbiet może pokrywać ja-sno-ciemny plamisty lub siatkowaty rysunek. Środkiem grzbietu ciągnie się...

Hiacyncik hiszpański

Hiacynciki zwane też endymionami, to niewielkie rośliny cebulowe, które są spokrewnione z popularnymi skalnicami. Hiacynciki do rośliny dość ekspansywne, dlatego trzeba uważać, by nie zagłuszyły innych delikatnych kwiatów. Hiacyncik hiszpański (H.hispanica) odznacza się dzwonkowatymi, niebieskimi...

Karpieńczyk hiszpański

Wygląd: krępe, nieco bocznie spłaszczone ciało o płaskiej z wierzchu głowie. Niewielki, skośnie ku górze skierowany otwór gębowy; szczęki z małymi, trójwierzchołkowymi zębami. Duże łuski, 26-28 w rzędzie wzdłuż boku; brak linii bocznej. Przesunięta w pobliże ogona płetwa grzbietowa z 9-10...

ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ, PORTUGALSKIEJ,

ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ,PORTUGALSKIEJ, jeden z wcześniejszych pol.zabytków literatury podróżniczej, zawierający barwny opisprzygód od Neapolu po Maltę w okresie 3 III—21 X 1595;zachowany we fragm. rkpsu z XVII w., wyd. przez J. Czubkaw Krakowie 1925. Bezim. autorem jest szlachcic...

HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Kontakty Polski z Hiszpanią sięgają wieków średnich, jednak o początkach znajomości literatury hiszp. w Polsce mówić można w końcu XVI i w XVII w., kiedy kultura Hiszpanii i jej promieniowanie przenikają w głąb Europy. Łącznikami byli pol. dyplomaci i...

NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór

NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór, wierszowany romans w 3 „punktach" S. Twardowskiego. Powst. 1652-53, wyd. w Krakowie 1655, z dedykacją dla K. Opalińskiego. Jest to przeróbka nie znanego bliżej utworu, prawdop, z łac. lub wł. przekładu, złożona...

HISZPAŃSKI

Bródka hiszpańska, hiszpanka, przystrzyżona w szpic, w klin, na modłę hiszpańską. Buty hiszpańskie dawne narzędzie tortur, zębate obręcze do ściskania kostek u nóg. Hiszpania, hiszp. Espaha, pop. rapsodia (1882) Emmanuela Chabriera.

Hiszpanka wielka światowa pandemia grypy z 1918, która pochłonęła...

ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki

ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki, pochodzenia lud., od XVI w. uprawiany w literaturze artystycznej. Utwory tego typu tematyką nawiązują do legend, eposów i kronik, przedstawiając opisane tam wydarzenia w tonie lirycznym; zbudowane bywają zazwyczaj z wersów 16-sylabowych...

Ludwik XIV

Ludwik XIV był najpotężniejszym europejskim władcą XVII wieku. W czasach jego panowania Francja umocniła swoją pozycję potęgi gospodarczej i militarnej, nastąpił również wspaniały rozkwit kulturalny tego kraju.

Ludwik XIV urodził się w okresie, kiedy rzony był przeciwko monarchii, w rękach...

Organizacja kolonii hiszpańskich w Ameryce w XVI w.

 

Posiadłości hiszpańskie w Ameryce uzyska­ły szybko administrację królewską, co wyni­kało tak z uprawnień monarchy, który rościł sobie prawo do zwierzchnictwa nad odkrywa­nymi ziemiami i zezwalał na zajmowanie ich, jak i z faktu, że na terenach tych osiedlali się Hiszpanie, co wymagało stworzenia...