Hipotonia mięśniowa

Hipotonia mięśniowa – obniżenie tonicznego napięcia mięśniowego spowodowane zazwyczaj uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego, chorobami mięśni lub zaburzeniami metabolicznymi.

Czytaj Dalej

Błona mięśniowa nerki

Błona mięśniowa czyli pod włóknista (tunica muscularis  s. subfibrosa ) ściśle powleka nerkę i zrasta się z jej powierzchnią; nie daje się więc ona odpreparować bez uszkodzenia miąższu nerkowego. Jest to cienka warstwa tkanki łącznej zbudowana z gęstej sieci włókienek klejodajnych; włókienka te...

Beleczki mięśniowe i mięśnie brodawkowate

Powierzchnia wewnętrzna komór nie jest gładka tak jak powierzchnia zewnętrzna, lecz ma cały układ wyniosłych podłużnych pasm tkanki mięśniowej, które krzyżują się z sobą we wszystkich kierunkach i nadają ścianie komór wygląd siatki. Wyniosłości te mają nazwę beleezek mięśniowych. Jedne z...

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

Ma to dalsze konsekwencje w sposobie wykonywania prac i czynności codziennych, które „najwygodniej" wykonywać mięśniami najsprawniejszymi i najsilniejszymi, eliminując z danego ruchu mięśnie słabsze. Powstaje swoisty mechanizm narastającego dysbalansu: silne mięśnie stają się silniejsze lub swoją...

Badanie zmian odruchowych w tkance mięśniowej

Zmiany odruchowe w tkance mięśniowej charakteryzują się przeczulicą bólową, wzmożonym napięciem, zaburzeniami ukrwienia oraz myogelozami.

Badanie i lokalizację stref odruchowych przeprowadzamy przy rozluźnionych mięśniach pacjenta znajdującego się w pozycji leżącej.

Techniki ułatwiające...

Rodzaje oddychania

-typ oddechowy żebrowy lub piersiowy, gdy poruszają się głównie żebra -typ oddechowy brzuszny lub przeponowy, gdy główną rolę odgrywa przepona a żebra nie biorą bezpośredniego udziału -w żebrowym typie można wyróżnić: *oddychanie żebrowe dolne często łączące się z przeponowym mechanizmem żebrowo przeponowym *oddychanie żebrowo górne które wraz z mostkiem tworzy mechanizm żebrowo mostkowy -oddychanie szczytowe,

Jakie znasz typy włókien mięśniowych?

U człowieka można wyróżnić dwa zasadnicze typy włókien mięśniowych:

-włókna szybkokurczliwe, tzw. białe, charakteryzujące się mniejszą liczbą mitichondriów, słabszym ukrwieniem oraz zdolnością do szybkiego rozwijania siły maksymalnej. Równocześnie stosunkowo szybko ulegają zmęczeniu, ich...

Opisz przebieg rozwoju układu mięśniowego w ontogenezie

Rozwój mięśnia odbywa się głównie przez przyrost ilości włókien w okresie płodowym. Po urodzeniu zwiększa się w zasadzie już tylko ich wielkość. Między 32 tygodniem rozwoju płodowego a 4 miesiącem po urodzeniu następuje podwojenie liczby włókien, Według niektórych źródeł mnożenie się włókien...

Jaki jest wpływ aktywności ruchowej na rozwój układu mięśniowego

Aktywność ruchowa jest ważnym czynnikiem determinującym ciężar ciała. Trening z reguły powoduje wzrost masy ciała szczupłego kosztem tłuszczu, tak że całkowita masa ciała często nie ulega istotnym zmianom. Trening fizyczny przynosi wyraźną redukcję masy ciała lub zmianę jego składu dopiero po...

Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa (textus muscularis) jest czynnym elementem narządów ruchu: czynność jej polega na kurczeniu się i rozkurczaniu. Tkanka ta występuje w ustroju w trzech postaciach: tkanki mięśniowej gładkiej, tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu szkieletowego i tkanki poprzecznie...

Tkanka mięśniowa gładka

Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) wytwarza się u zarodka z elementów mezenchymy: w ustroju jest ona tkanką bardzo rozpowszechnioną, występuje bowiem w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego i w wielu innych narządach wewnętrznych, również w skórze. Komórka mięśniowa...

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa (textus mu-scularis transuersostriatus sceleti) rozwija się w życiu zarodkowym z mioblastów, tj. elementów komórkowych miotomów, albo w miejscu ich powstawania w somitach, albo — po wywędrowaniu somitów — w miejscu ich późniejszego przeznaczenia. Z...

Tkanka mięśniowa serca

Tkanka mięśniowa serca (textus muscularis cardiacus), tak jak mięśniowa tkanka szkieletowa, zbudowana jest z włókien mięśniowych również o przebiegu podłużnym (my o fibro, cardiaca). W przeciwieństwie do włókien mięśnia szkieletowego tworzą one rozwidlenia, którymi łączą się z podobnymi...

Układ mięśniowy

Układ mięśniowy (systema musculorum) składa się z mięśni, które kurcząc się przeważnie pod wpływem naszej woli powodują ruchy kośćca. Układ ten stanowi czynny aparat ruchu, aparat poruszający. Dalszym więc działem anatomii jest nauka o mięśniach szkieletowych (miologia).

Odmiany mięśniowe

Zmienność jest zasadniczą właściwością budowy ustroju. Występuje ona również wyraźnie w budowie układu mięśniowego, dorównując zmienności naczyń, a przewyższając nawet co do stopnia nasilenia zmienność kości i nerwów. Dotyczy ona wszystkich niemal najistotniejszych morfologicznych...

Blaszka mięśniowa błony ślazowej

Blaszka mięśniowa błony ślazowej (lamina muscularis mucosae) jest to cienka warstwa komórek mięśniowych gładkich, odgraniczająca blaszkę właściwą od głębiej leżącej tkanki podśluzowej. Bierze ona udział w ruchach błony śluzowej i kształtowaniu się jej rzeźby. Szczególnie pewne odcinki...

Błona mięśniowa

Błonę śluzową obejmuje błona mięśniowa (tunica muscularis), zbudowana częściowo z tkanki mięśniowej gładkiej, częściowo z poprzecznie prążkowanej. Na obu końcach przewodu pokarmowego wnika mięśniówka poprzecznie prążkowana. U człowieka ogranicza się ona do jamy ustnej (języka...

Błona mięśniowa gardła

Błona mięśniowa gardła (łunica musculańs pharyngis), zbudowana z mięśni poprzecznie prążkowanych, pochodzi z mięśniówki 3, 4 i 5 łuku skrzclowcgo i jest unerwiona przez gałązki przynależnych im nerwów: językowo -gardło w ego i błędnego. Mięśnie gardła rozpoczynają się też przeważnie...

Błona mięśniowa przełyku

Błona mięśniowa (tunica muscularis) powoduje napięcie i ruchy przełyku. Składa się ona z w a r s t w y zewnętrznej przebiegającej podłużnie i z warst w y w e w n ę t r z n e j biegnącej okrężnie. Warstwa podłużna jest mniej więcej tej samej grubości co warstwa okrężna, podczas gdy w dalszych...

Przełyk informacje ogólne

Przełyk jest przewodem mięśniowo-błoniastym, długości około 23—25 cm, łączącym gardło z wpustem żołądka. Biegnie on do przodu od kręgosłupa rozpoczynając się na wysokości 6 kręgu szyjnego (chrząstki pierścieniowatej krtani) i kończy się na poziomie 10 lub 11 kręgu piersiowego. Składa...

Błona mięśniowa jelita cienkiego

Błona mięśniowa (tunica muscularis) składa się z cieńszej zewnętrznej warstwy podłużnej (stratum longitudinale) i grubszej wewnętrznej warstwy okrężnej (stratum circulare), które całkowicie obejmują cewę jelitową. Warstwa okrężna tworzy pierścieniowa te pęczki, które dachówkowato zachodzą na...