Hildebrand

Czytaj Dalej

HILDEBRAND

Bohater jedynej pieśni heroicznej zachowanej (fragmentarycznie, na pierwszej i ostatniej stronicy teologicznego kodeksu pergaminowego, zaginionego w 1945) w języku starogerm. (althochdeutsch) Pieśń Hildebranda (Hildebrandslied), powstałej na pocz. IX w. Wróciwszy do ojczyzny po 30 latach wygnania, Hildebrand...

Hildebrand i papieże wielkiej reformy

 

Cesarz mianował papieżem w 1049 r. Bruna z Toul, panującym pod imieniem Leona IX.

Leon IX zapoczątkował radykalny, antycesarski kierunek reformy, już od pierwszych dni swojego pontyfikatu:

zażądał ponownego wyboru przez aklamację kleru i ludu rzymskiego

w kancelarii porzucił...

GRZEGORZ VII, Hildebrand Św.

ur. ok. 1020 w Toskanii,zm. 25 V 1085 w Salerno, papież od 1073, inicjatortzw. —» gregoriańskiej reformy.

W rzym. klasztorze benedyktynów na Awentynie przyjął1047 niższe święcenia; towarzyszył pap. —* Grzegorzowi VIna wygnaniu w Kolonii, a po jego śmierci udał się do jednegoze zreformowanych klasztorów...

Św. GRZEGORZ VII Hildebrand

ok. 1020-85, Papież od 1073; w 1074 nakazał celibat księży; zob. Canossa.

HILDEBRAND AUGUSTYN ks.

ur. 6 VIII 1811 w MałymKacku (Gdynia), zm. 27 XII 1879 w Pelplinie, historyk.

Po studiach filoz.-teol. w Pelplinie przyjął 1835 święceniakapł. i do 1842 pracował jako duszpasterz i katecheta w Toruniu(sprawował też opiekę nad żołnierzami), a nast. byłprob, w Kazanicach k. Lubawy; 1848 został prof...

HILDEBRAND DIETRICH von

ur. 12 X 1889 we Florencji,zm. 26 I 1977 w New Rochelle k. Nowego Jorku, fenomenolog.

Studia filoz. rozpoczął 1906 u A. Pfändern i Th. Lippsa nauniw. w Monachium; 1909 przeniósł się do Getyngi, gdzie1913 doktoryzował się u E. Husserla, a 1914 habilitował się; wtym też roku przeszedł na katolicyzm i...

HÖPFL HILDEBRAND OSB

ur. 25 XI 1872 w Letovie k.Podbořan, zm. 14 II 1934 w Krzeszowie na Śląsku, biblista.

W 1893 wstąpi! do klasztoru Emaus w Pradze i 1896 rozpocząłstudia filoz.-teol. w Anselmianum w Rzymie; 1900 uzyskałdoktorat i przyjął święcenia kapł.; był wykładowcą biblistykiw Beuron (1901-03), Anselmianum...