HERMAN, Herman Niemiec bł. OP

zm. 1245 prawdopodobniew Opolu, mistyk, kaznodzieja, towarzysz Jacka iCzesława Odrowążów.

Wg przekazu Stanisława Lektora z Krakowa OP De vita etmiraculis sancti Jacchonis (Hyacinthi) Ordinis Fratrum Praedicatorum(MPH IV 841-903) H. należał do otoczenia bpakrak. Iwona Odrowąża, któremu 1219-20 towarzyszył...

HERMAN (postać operowa)

Podniecony Herman rusza więc do kasyna, odtrącając przy okazjiniczego nie rozumiejącą Lizę. Tymczasem Herman wygrywa na dwie pierwszekarty, a następnie stawia cały swój majątek i w rozgrywce z księciem Jeleckimwszystko traci.

HAN, Haan, Hahn HERMAN

Pasierb, Malarz gdański Herman H.

BREDA HERMAN LEO van OFM

Taminiaux, In memoriam Herman Leo van B„ RPL 72 (1974) 438-440; A. Herman Leo van B. Patočka, Herman Leo van B.

Polska pierwszych Piastów - WŁADYSŁAW HERMAN

Władysław Herman rozdzielił pomiędzy swoich synów Wielkopolskę i Kujawy - dla Zbigniewa, a Kraków, Sandomierz i Śląsk - dla Bolesława.

GIZEWIUSZ, Gisevius, GUSTAW HERMAN MARCIN

GIZEWIUSZ, Gisevius, GUSTAW HERMAN MARCIN, ur.

HERMAN MAXIME

HERMAN MAXIME ur.

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST, ur.

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Herman Ebbinghaus

O pamięci 1885

Przeprowadził pierwsze ściśle naukowe badania nad pamięcią

Sam był obiektem swoich badań

Uczył się serii bezsensownych sylab (trigramy spólgłoska-samogłoska-spółgłoska), które nie są powiązane z wcześniejszym doświadczeniem

Wykrył krzywą przechowania...

GIZEWIUSZ, Gisevius GUSTAW HERMAN MARCIN

ur.21 V 1810 w Piszu, zm. 7 V 1848 w Ostródzie, działacz społ.--nar., etnograf, tłumacz, publicysta, obrońca polskości naMazurach.

Pochodził z pol. rodziny Giżyckich osiadłej na Mazurachw poł. XV w. i z czasem zgermanizowanej; teologię protest,studiował w Królewcu; od 1835 był kaznodzieją pol.-ewang.w...

HERMAN V abp.

ur. 14 I 1477 w Wied k. Koblencji,zm. 15 VIII 1552 tamże, elektor koloński.

Studiował prawo na uniw. kolońskim (do 1493) i zostałsubdiakonem, a 1515 abpem kolońskim (przyjął wówczasświęcenia kapł., 1518 zaś biskupie); 1520 H. koronował KarolaV na cesarza. Na sejmie 1521 w Wormacji H. opowiadałsię za...

HERMAN BALK

zm. 5 III 1239 prawdopodobnie wWürzburgu, pierwszy mistrz zak. krzyżackiego w Prusach.

Pochodził z Dolnej Saksonii; po przybyciu 1230 do Polskiprowadził z pomocą książąt pol. i niem. podbój Prus dla Zakonu;1231-32 odebrał Prusom Ziemię Chełmińską, 1233-36zdobył Pomezanię, a 1237 Pogezanię; na...

HERMAN JÓZEF OPraem Św.

ur. ok. 1150 w Kolonii,zm. 7 IV 1241 w Hoven (wsch. Holandia), przedstawiciel mistykinadreńskiej XII-XIII w., pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił ok. 1162 w Steinfeld; pobiera! nauki wnorbertańskim opactwie Mariengaarde (Fryzja); po powrociedo Steinfeld przyjął święcenia kap!, i petnil różne funkcjezak.;...

HERMAN KONTRAKTUS OSB

ur. 18 VII 1013 prawdopodobniew Saulgau (Szwabia), zm. 24 IX 1054 w Reichenau,niem. kompozytor, teoretyk muzyki, kronikarz, matematyk,astronom i poeta.

Od 1020 byl uczniem (m.in. Bernona) w benedyktyńskimklasztorze w Reichenau, gdzie 1040 złoży! profesję zakonną.H. spisa! Chronicon (MGHSS V 67-133; PL...

HERMAN z PRAGI bp.

ur. w Pradze, zm. 31 XII 1349we Fromborku, kanonista.

Studiował w Bolonii, gdzie uzyska!bakalaureat i doktorat prawa kan.; by! kapelanem pap., audytorem Roty Rzym. w Awinionie i kustoszem katedralnymw Pradze; 1337 zosta! bpem Warmii; wskutek opozycjize strony zak. krzyżackiego objął bpstwo ok. 1340;...

HERMAN von SALZA

ur. w Turyngii, zm. 20 III 1239 wSalerno, wielki mistrz krzyżacki.

W 1210 został wielkim mistrzem zak. krzyżackiego i wobecniepewnej sytuacji w Palestynie postanowił przenieść -»Krzyżaków do Europy; 1215 przeszedł do zwycięskiego obozuces. — Fryderyka II (opuścił —> Ottona IV, który powierzyłmu opiekę...

HERMAN z SALZBURGA OSB

Zw. Mnichem z Salzburga,żyl w 2. pol. XIV w., poeta i kompozytor.

Przebywałna dworze abpa Pilgrima II w Salzburgu; pozostawi! ok.90 rękopisów (odnalezionych w XV i XVI w.) zawierających49 pieśni rei. i ponad 60 świeckich; rei. utwory H. zachowałysurowy charakter dawnych pieśni kośc, nawiązującstylem do...

HERMAN z SCHILDESCHE OESA

ur. 8 IX ok. 1290w Schildesche (Westfalia), zm. 8 (13) VII 1357 w Würzburgu,teolog, kanonista.

Nowicjat odbył u augustianów w Herford; studiował m.in.w Osnabrück i prawdopodobnie w Erfurcie (lub Magdeburgu),a nast. Paryżu, gdzie przyjął święcenia kapł. i uzyskałstopień magistra teologii; 1320-24 był...