Herbert (ujednoznacznienie)

Czytaj Dalej

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - HERBERT SPENCER

Dostrzegł analogię pomiędzy prawami rządzącymi biologią a istnieniem społeczeństwa ludzkiego. Twierdził, że podstawą egzystencji jest harmonijna współpraca pomiędzy organami i klasami społecznymi. Jeżeli jedna z klas społecznych nie domaga to całe społeczeństwo jest chore, stąd wniosek, że...

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści.

Obaj, Herbert i Miłosz, nadają swojej twórczości charakter indywidualny. Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - to bezspornie, według mnie, najwięksi współcześni moraliści.

Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert

(parabola, przypowieść - utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie nie są ważne ze względu na cechy jednostkowe, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji, postaw wobec życia) brak jednolitości, jednoznaczności stanowiska - Herbert nie wypowiada skrajnych s_dów.

Zbigniew Herbert – informacje biograficzne

Zbigniew Herbert pozostawił dorobek poe­tycki o wysokiej wartości literackiej, mocno zakorzeniony w kulturze (począwszy od Biblii i antyku), niosący ważkie przesłanie dla ludzi współczesnych – chwiejnych, skłonnych do kompromisu, pełnych wątpliwości.

HERBERT MARCUSE 1898 – 1979

Inspiracje ideologiczne: Hegel, Marks, Freud.

Całość analizy społecznej związaną z tezą psychoanalityczną. (rozpoczęła badania nad psychologią społeczną). Patrzy na politykę z perspektywy tego co nieuświadomione. Podstawowa jego teza: założenie że rozwój społeczny postępuje w wyniku ścierania...

HERBERT SPENCER (1820 - 1903)

Filozof brytyjski, który podjął próbę zintegrowania całej wiedzy o świecie w oparciu o wspólną zasadę ewolucji. W dziesięciotomowej [Filozofii syntetycznej], która ukazywała się w latach 1860-1896, trzy tomy poświęcił [Zasadom socjologii], podsumowanym później i streszczonym w jednotomowej [Nauce...

HERBERT ZBIGNIEW

HERBERT ZBIGNIEW, ur.

Herbert Simon

Herbert A.

David Herbert Lawrence

Lawrence David Herbert Lawrence uważany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych pisarzy swoich czasów.

Herbert von Karajan

Herbert von Karajan dyrygował niemal wszystkimi ważnymi dziełami klasyki operowej.

BRADLEY FRANCIS HERBERT

Eliot, Knowledge and Experience in the Philosophy of Francis Herbert B. Fruchon, Francis Herbert B. Bedell, The Relation of Logic and Metaphysics in the Philosophy of Francis Herbert B.

HERBERT GEORGE

ur. 3 IV 1593 w Montgomery, zm.1 III 1633 w Bemerton k. Salisbury, ang. poeta, reprezentantnurtu —» caroline divines, brat Edwarda.

Pochodził z rodzinyarystokratycznej ; 1605-09 kształcił się w Westminster School,a nast. w Trinity College w Cambridge, gdzie 1618 zostałwykładowcą retoryki i 1620-27 pubi...

HERBERT z CHERBURY EDWARD, Lord H. of Cherbury

ur. 3 III 1583 w Eyton-on-Severn (Shropshire), zm. 20VIII 1648 w Londynie, filozof, polityk i pisarz, brat Georga.

Studiował w Oksfordzie, a 1608-16 podróżował po Europie;1619-24 był ambasadorem ang. w Paryżu.

Napisał m.in. Deveritate (P 1624), De causis errorum (Lo 1645, przedr. St1966), De religiom...

HERIBERT, Herbert Św. abp.

ur. ok. 970 w Wormacji,zm. 16 III 1021 w Kolonii.

Kształcił się w szkole katedralnej w Wormacji oraz w klasztorzew Górze, po czym został urzędnikiem kancelarii ces.Ottona III; 994 H. przyjął święcenia kapł. i był kanclerzemcesarza w sprawach dotyczących Italii (od 998 także Germanii)oraz jego...

BACKE Herbert (1896 - 1947)

Czym grozi rolnictwo

Funkcjonariusz nazistowski. Do 1914 roku mieszkał w kolonii niemieckiej w Rosji.Później studiował w Niemczech, pracował naukowo, w końcu zajął się rolnictwem.

Powoli awansował w strukturach hitlerowskiego państwa, od sekretarza stanu wMinisterstwie Rolnictwa, przez pełnomocnika...

Herbert Clark Hoover

Herbert Clark Hoover Herbert Clark Hoover, trzydziesty pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej urodził się 10 sierpnia 1874 r. Herbert Hoover opuścił Biały Dom 3 marca 1933 r.

Słowianie – Niemcy – Europa, Herbert Ludat - Recenzja

HERBERT LUDAT SŁOWIANIE – NIEMCY – EUROPA WYBÓR PRAC Tłum. wybitny historyk i slawista niemiecki Herbert Ludat (1910-1993) zatytułował jeden z tomików wykładów wygłoszonych na niewielkim heskim Uniwersytecie w Giessen.

Socjologia Herbert Spencer

Jednym z prekursorów socjologii i przedstawicielem ewolucjonizmu był Herbert Spencer 1820-1903 , -autor SOCIAL STATICS, THE STUDY OF SOCIOLOGY, oraz 10-ciu tomów SYSTEMU FILOZOFII SYNTETYCZNEJ.

Herbert Spencer

Herbert Spencer Żył w latach 1820-1903.