Henry Monck-Mason Moore

Czytaj Dalej

HENRY MOORE

  Henry Moore (1898-1986) byt pierwszym brytyjskim rzeźbiarzem, który zyskał międzynarodową sławę.

PAGET Edward (1775 - 1849), gen. ang., brat Henry’ego

Od 1792 w p. Life Guards, potem w 54 pp. 1794 ppłk i dow. 28 pp. Odbył kampanię 1794-1795 we Flandrii, 1798 adiutant króla. 1801 w Egipcie, ranny pod Aleksandrią, gdzie dowodził swym p. 1803 brygadier, a 1805 gen.-mjr.

W odwrocie Moore’a do La Coruni dowodził strażą tylną. U Wellingtona dow. lewego...