Hellenizm

Czytaj Dalej

CZWARTA EWANGELIA. HELLENIZM I ESSENIZM

Chociaż opinia specjalistów nie jest dzisiaj tak jednoznaczna, jednak prawdą jest, że trudno byłoby przeczyć, iż hellenizm wywarł wpływ na Jana.

HELLENIZM - PROBLEMATYKA

Ranowicz, Ellinizm i jego istoriczeskaja roi, Mwa 1950 (Hellenizm, Wwa 1961); Hellenistic Religions.

HELLENIZM

(gr. hellenismos), okres lub forma kulturypowstałej w następstwie zdobywczych wojen AleksandraWielkiego i wzajemnego oddziaływania kultury gr. i orientalnej,opartej w podstawowych elementach na ideałach i pojęciachstaroż. — Greków, czyli na kulturze helleńskiej (330prz.Chr. - 30 prz.Chr.); po podboju Egiptu...

HELLENIZM - DZIEJE

H. kształtował się w dobie upadku —» Fenicji istopniowego zdobywania znaczenia przez —» Grecję ( I ) ; najczęściejpoprzez handel Grecy kolonizowali miasta i krajeWschodu; w V I I - V w. prz.Chr. zaczęły powstawać w AzjiMn. osady gr., w których używano języka —» greckiego,przyjmowanego przez ludność...

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Historia hellenizmu

Wojnę przeciw Persji uchwaloną na kongresie korynckim w r. 338 p.n.e. podjął w cztery lata później syn Filipa Macedońskiego, Aleksander zwany Wielkim. Na wiosnę 334 r. p.n.e. wkroczył on na czele armii macedońsko-greckiej do Małej Azji, by w ciągu trzech lat, po odniesieniu trzech decydujących...