HURRICAJNE, Hawker - samolot

Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany z inicjatywy Sydneya Camma - głównego konstruktora za­kładów Hawker, który w 1934 r. zaproponował budowę szybkiego samolotu myśliwskiego w układzie dolnopłata, z chowanym podwo­ziem, zakrytą kabiną, napędzanego silnikiem rzędowym. W tym samym roku zakłady...

TEMPEST, Hawker - samolot

Brytyjski samolot myśliwski, po­wstał w wyniku zmian, jakie głów­ny konstruktor zakładów Hawker Aircraft Co. Ltd., Sydney Camm, wprowadził do myśliwca *Typhoon Mk 1. Nowa konstrukcja skrzydeł wymagała przesunięcia zbornika pa­liwa do kadłuba i zmiany konstruk­cji kadłuba. Projektant przewidział...

TYPHOON, Hawker - samolot

Brytyjski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie zamówięnia Ministerstwa Lotnictwa z 1937 r. Główny konstruktor zakładów Haw­ker Aircraft Co. Ltd. zaprojektował 4 prototypy: dwa oznaczone Rs (znane jako Tornado) z silnikami Vulture i dwa Ns (Typhoon) z silni­kami Sabre. Pierwsze próby 6 paź­dziernika...