Harmonogram gantta

Czytaj Dalej

Proszę omówić budowę harmonogramów Gantta

Harmonogramy Gantta zawierają zadania do wykonania ułożone chronologicznie.

Porównanie metod kierowania realizacją złożonych przedsięwzięć (harmonogramy a metody sieciowe).

 

Metody sieciowe to PERT (technika oceny i kontroli programu) oraz CPM (metoda ścieżki krytycznej). Obydwie metody są w zasadzie podobne lecz lepiej je wykorzystywać w nieco odmiennych sytuacjach. CPM jest odpowiedniejsza do powtarzalnych procesów, w których zadania mają stały czas trwania i znane terminy...

Harmonogram Adamieckiego

Aby stworzyć harmonogram wybranego procesu pracy należy zacząć od podziału danego procesu na czynności, a także trzeba określić zależności przedmiotowe jak i ustalić czas niezbędny do realizacji poszczególnych czynności.

Harmonogram projektu

Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego i harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia opracowuje się stosownie do cyklu projektowo - realizacyjnego.

Wykres Gantta

Charakterystyka

Opracowany przez siebie wykres H. L. Gantt po raz pierwszy zastosował do przedstawienia planu produkcji formę graficzną w roku 1917. Na typowym wykresie Gantta wiersze zawierają stanowiska pracy, natomiast kolumny oznaczają jednostki czasu. Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest...

Harmonogram Prac

HARMONOGRAM PRAC DOKUMENTACJA I UZGODNIENIA wybór działki wypis i wyrys z planu zagospodarowania warunki zabudowy projekt budowlany badanie geotechniczne gruntu umowa z gazownią umowa z energetyką umowa z MPWiK sprawdzenie księgi wieczystej, .