Hans Andersen

Czytaj Dalej

DENK, Denek HANS

Keller, Hans D. Schwindt, Hans D. Crutts, Hans D„ Humanist and Heretic, E 1927; J. Kiwiet, The Life of Hans D. Goldbach, Hans D. Orcibal, Hans D.

ANDERSEN HANS CHRISTIAN

Nisbet Bain, Hans Christian A. Rubov Hans Christian A. Bredsdorff, Hans Christian A. Nielsen, Hans Christian A. Murawiew, Andersen, Mwa 1961; Z.

HANS CASTORP

Hans przybywa na trzytygodniowy pobyt, a zostaje na 7 lat.

SACHS Hans

Hans Sachs opera (Lipsk 1840) Alberta Lortzinga, libretto: Ph. Hans Sachsens poetische Sendung nm.

ASMUSSEN HANS

Halfmann, Hans A. Hans A. Napiórkowski, Pastor Hans A.

BALDUNG HANS, ZW. Grien

Knappe, Hans B. Kohls, Die neu gefundene „Laien-Bibel" des Strassburger Druckers Wendelin Rihel vom Jahre 1540 mit 200 unbekannten Hollschnitten von Hans B.

BOHATTA HANS

Paunel, Hans B„ Zentralblatt für Bibliothekwesen 62 (1948) 1-4.

DRIESCH HANS

Mocek, Zum Lebenswerk von Hans D.

DÜRER HANS, Derer Hanusz

Beenken, Hans D. Winkler, Hans D. Meinert, Hans D. Sinko-Popielowa, Hans D. Richter, Hans D.

EGEDE HANS

Legène, Hans E. Lagerkrantz, Hans E. Bobe, Hans E. Amdahl, RGG II 310311; Hans E. The Story of Hans E.

GADAMER HANS GEORG

Un discernement du platonisme chez Hans Georg G. Wahrheit und Methode" von Hans Georg G. Hans Georg G.

HASSLER, Hasler HANS LEO

Schwartz, Hans Leo H.

HAUGE HANS NIELSEN

og hans Samtid. Bull, Hans Nielsen H. Hauge, Hans Nielsen H. Günther, Hans Nielsen H. The Life of Hans Nielsen H.

HOLBEIN HANS Starszy

Thiem, Hans H. Landolt, Das Skizzebuch Hans H. Stange, Hans H. Reinhardt, Hans H. Boerlin, Hans H.

HOLBEIN HANS Młodszy

The Paintings of Hans H.

Hans Leo Hassier i współcześni

W Niemczech styl szkoływeneckiej reprezentuje własnie Hans Leo Hassier (1564-1612), uczen Andrei Gabrielego,mistrz techniki kontrapunktu, autor mszy, koscielnych Cantiones, swieckich madrygałów itanców instrumentalnych, muzyki ywej, której duch przeniknał jeszcze do utworów J.

Hans Pfitzner i Franz Schreker

Hans Pfitzner (1869—1949) działał jako dyrygent, teatralny w wielu miastach niemieckich i sam próbowałswoich sił w zakresie muzyki scenicznej (opery).

Motyw wędrówki w literaturze fantastycznej

Innym utworem posiadającym element tułaczki jest „Calineczka”, baśń stworzona przez Jana Chrystiana Andersena.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

Luteraninem był poeta Hans Sachs (1494—1576), autor ponad 2000 utworów poetyckich (sic), w tym 208 sztuk dramatycznych. Czcionkę drukarską wprowadził Hans Gutenberg około 1440 r.

ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

Hans Oster przekazywali wywiadowi bry­tyjskiemu informacje o przygoto­waniach do wojny, pokrzyżowali plany zajęcia *Gibraltaru, wprowa­dzili Hitlera w błąd w sprawie ka­pitulacji Włoch oraz sabotowali ak­cję wywiadowczą przeciwko Wiel­kiej Brytanii, dokąd świadomiewysyłali źle wyszkolonych agentów.