Hans Andersen

Czytaj Dalej

ANDERSEN HANS CHRISTIAN

Nisbet Bain, Hans Christian A. Rubov Hans Christian A. Bredsdorff, Hans Christian A. Nielsen, Hans Christian A. Murawiew, Andersen, Mwa 1961; Z.

FRIEDEBURG HANS von (1895-1945) - admirał

Oficer niemieckiej marynarki wo­jennej, od 1943 r. dowodził flotą podwodną. 3 maja 1945 r. przejął stanowisko głównodowodzącego niemiecką marynarką wojenną. Na­stępnego dnia poddał marszałkowi polnemu Bernardowi *Montgome-ry'emu wszystkie niemieckie woj­ska na terenie Holandii, Danii i w...

KLUGE HANS GUNTHER von (1882-1944) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, ciężko ranny pod Verdun w czasie I wojny świato­wej, w 1936 r. objął dowodzenie Gruppenkommando 6, z której w 1939 r. powstała 4 armia. Był przeciwnikiem Adolfa Hitlera i w czasie przygotowań Wehr­machtu do zajęcia Czechosłowacji w 1938 r. zdecydował się działać z zamiarem obalenia...

OSTER HANS (1888-1945) - generał

Oficer niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego *Abwehry od 1933 r., w 1938 r. mianowany przez szefa Abwehry Wilhelma *Canarisa szefem sztabu, aktywny członek opozycji antyhitle­rowskiej. W sierpniu 1939 r. przeka­zał holenderskiemu attache wojskowemu majorowi Jacobowi G. Sasowi materiały z tajnej narady w...

STUMPFF HANS-JURGEN (1889-1968) - generał

Hansa von *Friedeburga), którzy podpisali akt bezwarunkowej ka­pitulacji.

Biografie fizyków - Oersted Hans Christian

(1777-1851), Fizyk i lekarz duński, profesor uniwersytetu w Kopenhadze od 1806. Prowadził pionierskie prace nad zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi, stwierdził (1813) tożsamość sił elektrycznych i chemicznych, odkrył (1820) powstawanie pola magnetycznego przy przepływie prądu elektrycznego. Wynalazł...

HANS CASTORP

Hans przybywa na trzytygodniowy pobyt, a zostaje na 7 lat.

van MEEGEREN Hans

1889-1947, Malarz hol., fałszerz obrazów XVII-wiecznego malarza hol. Jana Vermeera van Delft. Wykonał 7 płócien w latach 1936-42, opartych na obrazach Vermeęra.

W Chrystusie w Emąus łączył postaci, głowy, ręce, talerze, dzbany na wino z różnych oryginalnych wczesnych Vermeerów. Obrazem zachwycano się...

SACHS Hans

Hans Sachs opera (Lipsk 1840) Alberta Lortzinga, libretto: Ph. Hans Sachsens poetische Sendung nm.

ACHELIS HANS

ur. 16 III 1865 w Hastedt k. Bremy, zm. 25 II 1937 w Lipsku, Teolog protest., historyk Kościoła i sztuki starochrześcijańskiej. Historię początków chrześcijaństwa studiował pod kierunkiem A. Harnacka, 1893 habilitował się w Getyndze;

został 1901 prof, historii staroż. w Królewcu, 1907 w Halle, 1916 w...

ASMUSSEN HANS

Halfmann, Hans A. Hans A. Napiórkowski, Pastor Hans A.

BALDUNG HANS, ZW. Grien

Knappe, Hans B. Kohls, Die neu gefundene „Laien-Bibel" des Strassburger Druckers Wendelin Rihel vom Jahre 1540 mit 200 unbekannten Hollschnitten von Hans B.

BOHATTA HANS

Paunel, Hans B„ Zentralblatt für Bibliothekwesen 62 (1948) 1-4.

DENK, Denek HANS

Keller, Hans D. Schwindt, Hans D. Crutts, Hans D„ Humanist and Heretic, E 1927; J. Kiwiet, The Life of Hans D. Goldbach, Hans D. Orcibal, Hans D.

DRIESCH HANS

Mocek, Zum Lebenswerk von Hans D.

DÜRER HANS, Derer Hanusz

Beenken, Hans D. Winkler, Hans D. Meinert, Hans D. Sinko-Popielowa, Hans D. Richter, Hans D.

EGEDE HANS

Legène, Hans E. Lagerkrantz, Hans E. Bobe, Hans E. Amdahl, RGG II 310311; Hans E. The Story of Hans E.

GADAMER HANS GEORG

Un discernement du platonisme chez Hans Georg G. Wahrheit und Methode" von Hans Georg G. Hans Georg G.

HASSLER, Hasler HANS LEO

Schwartz, Hans Leo H.

HAUGE HANS NIELSEN

og hans Samtid. Bull, Hans Nielsen H. Hauge, Hans Nielsen H. Günther, Hans Nielsen H. The Life of Hans Nielsen H.