Hamm

Hamm

Hamm (łac. Hammona) – miasto na prawach powiatu w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Arnsberg. Port nad rzeką Lippe i kanałem Datteln-Hamm. Miasto leży między autostradą A1 i autostradą A2. Dnia 1 stycznia 1975 r. do miasta dołączono okoliczne gminy. W związku z tym liczba mieszkańców przekroczyła 100.000. Obecnie miasto liczy 181 783...

Czytaj Dalej

HAMM JOSIP

HAMM JOSIP, ur. 3 XII 1905 w Gat (Słowenia), slawista chorwacki. Po studiach na uniw. w Zagrzebiu (1924-28), przez kilka lat przebywał w Krakowie, Lwowie i Warszawie, 1933-46 lektor języka pol. na uniw. w Zagrzebiu, nast. prof. tegoż uniw. i uniw. w Wiedniu; czł. Austr. AN i czł. Jugosł. AN i Sztuk...

Decyzja o repozycjonowaniu marki

Obojętnie jak dobra byłaby pozycja marki na rynku, firma może być zmuszona do jej repozycjonowania po jakimś czasie. Konkurent może wprowadzić nowy produkt, będący bliskim substytutem naszego i zagrozić udziałowi w rynku. Preferencje klientów mogą też ulec przesunięciu, powodując zmniejszenie...

JAGIĆ VATROSLAV

JAGIĆ VATROSLAV, ur. 6 VII 1838 w Varażdinie, zm. 5 VIII 1923 w Wiedniu, chorw. slawista, gł. przedstawiciel pozytywist. filologii słow. w skali europejskiej. Prof. uniw. w Odessie, Berlinie, Petersburgu, Wiedniu. Czł. AN w Wiedniu, Petersburgu, Zagrzebiu i Belgradzie. Założyciel i red. czasopisma...

JUGOSŁOWIAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

JUGOSŁOWIAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Pierwsze świadectwa o pol. kontaktach z kulturą narodów dzisiejszej Jugosławii pochodzą z XV i XVI w. Podstawą kontaktów były związki polit. (wspólne zagrożenie tur., dynastyczne i in. więzi z Węgrami, obejmującymi część ziem pd. słow.), a także...

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY)

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY), ur. 4 XII 1907 w Wolicy Kierekieszynej (Wołyń), zm. 13 VI 1950 pod Hamm (RFN), prozaik, publicysta. Studiował prawo na UJ (1927-32). Pracował jako dziennikarz, publikując początkowo w „Czasie", nast. wwil. „Słowie", krak. „IKC" i w —> „Wiadomościach...

AUTONOMIA

(gr. autos sam, nomos prawo), Właściwość samostanowienia o sobie lub kierowania się własnymi prawami; ogólnie — niezawisłość (niezależność) jakiejś dziedziny rzeczywistości lub działania od innej, w szczególności — niezależność porządku praktycznego (wartości, obowiązków) od porządku teor...

BARTMANN BERNHARD

ur. 26 V 1860 w Madfeld (Westfalia), zm. 1 VIII 1938 w Paderborn, Teolog.

Studiował w Münster, Würzburgu, Eichstätt i Paderborn;święcenia kapł. przyjął 1888; 1896 uzyskał doktorat w Tybindze;1888-98 pracował w duszpasterstwie w Hamm i Dortmundzie;1898-1938 był prof, teologii dogm. w Akademii Teol.w...

DRYDEN JOHN

ur. 9 VIII 1631 w Aldwinkle (hrabstwo Northampton), zm. 1 V 1700 w Londynie, Poeta, dramaturg i krytyk literacki.

Kształcił się w szkole Westminster, nast. studiował w Cambridge, a 1667 osiadł w Londynie. Początkowo zwolennik O. Cromwella (Heroic Stanzas on the Death of Oliver Cromwell, Lo 1659) i wyznawca...

DUFAY, Du Fay GUILLAUME

ur. ok. 1400 prawdopodobnie w Cambrai, zm. 27 XI 1474 tamże, Kompozytor, współtwórca -*• burgundzkiej szkoły.

Po studiach teol. i przyjęciu święceń kapł. 1428 w Bolonii został kanonikiem w Tournai, Lozannie, Möns, a od 1436 w katedrze w Cambrai; od 1420 był (z przerwami) muzykiem, śpiewakiem i...

ENCYKLOPEDIA - E. SPECJALNE

Poświęcone są określonym dziedzinom wiedzy (głównie teol., filoz., human, czy przyr.), a także różnym problemom o większym nauk. lub bist, znaczeniu.

1. Za pierwsze teol. dzieło encyklopedyczne w układzie alfabetycznym uważa się J. Altenstaiga Vocabularius theologiae (Hagenau 1517) wydawane...

FALK ADALBERT

ur. 10 VIII 1 8 2 7 w Mieczkowie k.Środy Śląskiej, zm. 7 VII 1 9 0 0 w Hamm (Westfalia), prus.minister kultu.

J a k o syn pastora protest, wychowywany był w atmosferzegłęboko rei., dalekiej jednak od ortodoksji luterańskiej,co wywarło wpływ na jego stosunek do spraw k o ś c ; po studiachprawniczych we...

GŁAGOLICKIE PIŚMIENNICTWO RELIGIJNE

Częśćśredniow. literatury chorw. (—» Chorwacja V) pisanej alfabetem głagolickim (powszechnie używanym do XV w.) i obejmującejteksty liturg. powstałe w języku —* cerkiewnosłowiańskimoraz pozaliturgiczne w języku chorw.; materiałczerpano ze źródeł starostów, (utwory apokryficzne i...

GRENTRUP THEODOR SVD

ur. 25 V 1878 w Ahlen k.Hamm (Westfalia), zm. 11 X 1967 w Berlinie, kanonista, misjolog.

Do zakonu wstąpił 1893 w Steyl (Holandia), święceniakapł. przyjął 1902 w Módling k. Wiednia i po studiachspecjalistycznych w Rzymie wykładał w Módling 1906-20 prawokan., a 1916-18 prawo mis.; 1929-39 był wykładowcą...

Współczesne miasto

Współczesne miasto. Kierunki rozwoju, zagrożenia Socjologia po dziś dzień ma trudność z określeniem definicji miasta. Za miasto można uważać przestrzeń geograficzną zajętą przez obszar zabudowań, lecz również system zależności i uwarunkowań wynikających z pewnego modelu zachowań. Skoro więc nie da się określić jednej definicji miasta, można spróbować się do niej zbliżyć. Najogólniej można pojąć miasto w sposób geograficzny- jest to po prostu ...

Historia rozwoju badania i leczenia manualnego

Stosowanie badania i leczenia manualnego, czyli badania i leczenia kręgosłupa przy pomocy rąk lekarza, było już znane w starożytności. Podobnie jak wiele dziedzin współczesnej medycyny, powyższy sposób leczenia wywodzi się z medycyny ludowej, w której „nastawianie kręgów" czy „nastawianie kości" było...