HAMM JOSIP

HAMM JOSIP, ur. 3 XII 1905 w Gat (Słowenia), slawista chorwacki. Po studiach na uniw. w Zagrzebiu (1924-28), przez kilka lat przebywał w Krakowie, Lwowie i Warszawie, 1933-46 lektor języka pol. na uniw. w Zagrzebiu, nast. prof. tegoż uniw. i uniw. w Wiedniu; czł. Austr. AN i czł. Jugosł. AN i Sztuk...