Halucynacje

Czytaj Dalej

Zmienione stany swiadomości - Halucynacje

- W pewnych sytuacjach, o charakterze kulturowym lub religijnym, halucynacje są zjawiskiem pożądanym i ważnym – interpretuje się je wtedy, jako mistyczny wgląd, który nadaje wizjonerowi szczególną pozycję.

Objawy schizofrenii - Halucynacje

Jednostka przekonana, że uścisnęła dłoń i zjadła kolacje z minotaurem, miała halucynacje. Najczęstszy typ halucynacji w schizofrenii stanowią halucynacje słuchowe to np.

Co to są halucynacje?

Halucynacje polegają najczęściej na słyszeniu głosów komentujących zachowanie albo myśli chorego, choć często występuje także wrażenie słyszenia innego rodzaju dźwięków. Ponadto pod­czas halucynacji mogą pojawiać się wizje, odczu­cia smakowe, węchowe czy dotykowe.

HALUCYNACJE

Objawy halucynacji mogą występować także podwpływem długotrwałych -> MEDYTACJI i -> GŁODÓWEK.

HALUCYNACJA

(łac. hallucinatio marzenie, urojenie,zwidzenie chorobowe), subiektywne doznanie (przy brakubodźców zewn.) doświadczane w formie zmysłowego spostrzegania(stosownie do rodzaju zmysłów) o charakterze elementarnym(np. błyski, huki) lub złożonym (np. widzenieokreślonych przedmiotów, osób, zdarzeń); we...

Halucynacje i urojenia

(—, hallucinations and delusions, nursing care); chory nie jest w stanie opanować przeżyć halucynacyjnych i urojeniowych, nie zawsze też chce o nich mówić pielęgniarce.