Halogenki kwasowe

Halogenki kwasowe

Halogenki kwasowe (acylowe) to organiczne związki chemiczne, pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa hydroksylowa -OH została zastąpiona atomem fluorowca (fluorem, chlorem, bromem lub jodem). Ogólny wzór halogenków kwasowych: R-(C=O)-X gdzie X to fluorowiec, R to podstawnik węglowodorowy, a "-(C=O)-" to grupa karbonylowa.

Czytaj Dalej

Mleko i przetwory z mleka

Opakowania, przechowywanie i wymagania jakościowe serów Rodzaj opakowania zależy od grupy i gatunku sera: - sery dojrzewające twarde są pakowane w papier pergaminowy lub pudełka kartonowe, a następnie w skrzynki - sery miękkie dojrzewające są pakowane najczęściej w folie aluminiową, a następnie pudełka kartonowe lub puszki - sery porcjowane i plasterkowane są pakowane w folię z tworzyw sztucznych, często próżniowo lub w atmosferze modyfikowanej (gazy objętego) - ...

Woda - funkcje, czynniki wpływające na zapotrzebowanie i równowaga kwasowo – zasadowa

Funkcje: Gasi pragnienie, orzeźwia, pielęgnuję Główny składnik organizmu, materiał budulcowy – stanowi strukturalną część komórek i tkanek Środowisko procesów życiowych Nośnik i rozpuszczalnik wielu substancji, np. składników mineralnych: Ca, F, I, Fe i innych Umożliwia usuwanie produktów przemiany materii z organizmu (z moczem) Utrzymuje odpowiednie ciśnienie Niezbędna do trawienia i wchłaniania (formowanie kęsów, przesuwanie treści pokarmowej) Udział w ...

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

: z bezwodników czy chlorków kwasowych.

Systematyka związków nieorganicznych

kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.

Składniki mineralne - makroskładniki

SKŁADNIKI MINERALNE:części skł.organizmu człowieka.Składniki te w postaci popiołu pozostają po spaleniu tkanek człowieka.Skł.te stanowią ok.4%masy człowieka.

MAKROSKŁADNIKI:skł.,których ilość w organizmie jest większa,a zapotrzebowanie dzienne przekracza...

Wskaźnik szybki

 

Wskaźnik szybki często nazywany stopą wysokości płynności lub próbą kwasową (acid test) to stosunek bieżących aktywów pomniejszonych o zapasy do bieżących zobowiązań. Przyjęcie do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa łącznych jego aktywów bieżących zaciemnia obraz jego zdolność do...

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

BIAŁKA – stanowią najcenniejszą grupę substancji pokarmowych. Służą one przede wszystkim jako materiał budulcowy. Szczególnie dużo białek potrzebują dzieci i młodzież, u których trwa jeszcze wzrost organizmu. Źródłem białka zwierzęcego są przede wszystkim mięso, mleko, sery. Z produktów...

Wymień znane Ci gruczoły wewnątrzwydzielnicze człowieka oraz produkowane przez nie hormony

Do gruczołów wewnątrzwydzielniczych należą:

1. Szyszynka – wydziela melatoninę hamującą rozwój gruczołów płciowych. Intensywne wydzielanie melatoniny 5-7 roku życia hamuje wydzielanie FSH-RH i LH-RH, dzięki temu szyszynka kontroluje wydzielanie hormonów gonadotropowych i opóźnia dojrzewanie płciowe...

Co to jest Akumulator

Akumulatory ołowiowe Ogniwa wtórne, istnieją od roku 1860, kiedy Raymond Gaston Plante wynalazł akumulator ołowiowy, kwasowy.

Alkohol etylowy

W niektorych reakcjach alkohol wykazuje wlasciwosci kwasowe, w innych zasadowe.

Charakter chemiczny kwasów

Otrzymywanie kwasów a) beztlenowych – przez rozpuszczenie w wodzie gazowego roztworu niemetalu wodorki niemetalu powstają - bezpośrednia synteza wodoru z niemetalem - sól kwsu beztlenowego + wodny kwas = sól + wodorek niemetalu b) tlenowych bezwodnik kwasowy + woda = kwas tlenowy 4.

Charakter chemiczny tlenków

Bezwodnik kwasowy + zasada = sól + woda Bezwodnik kwasowy + kwas = reakcja nie zachodzi Bezwodnik kwasowy + woda = kwas tlenowy TLENKI AMFOTERYCZNE- tlenki metali i niemetali które reagują z kwasami i zasadami, a nie reagują z wodą.

Charakter chmiczny wodootlenków

Reakcje wodorotlenków: Wodorotlenek + kwas = sól + woda Zasada + bezwodnik kwasowy = sól + woda Sól rozp + zasada = sól + zasada 6.

Chemia nieorganiczna

) właściwości chemiczne   - ulega reakcji spalania C + ˝O2 = CO – tlenek węgla C + O2 = CO2 – dwutlenek węgla - tworzy tlenki kwasowe CO2 + H2O = H2CO3 d.

CHEMILUMINESCENCJA I TRYBOLUMINESCENCJA

Zmienienie środowiska reakcji z zasadowego na kwasowe powoduje ustanie reakcji.

Dysocjacja elektrolityczna

Do elektrolitów należą związki o budowie jonowej lub wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym - Kwasy i wodorki kwasowe, które dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej: Obecność jonów H+ w roztworze powoduje kwaśny smak i zabarwienie lakmusu ma czerwono - Wodorotlenki dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenowe Obecność jonów OH- w roztworze powoduje niebieskie zabarwienie lakmusu i mydlany smak - Sole ...

Elektrolity

[H+] = [OH-] = 10-7 mol/dm3 [H+]>10-7 mol/dm3 [H+]< 10-7 mol/dm3 odczyn obojętny odczyn kwasowy odczyn zasadowy [H+] = 10-ph [OH-] = 10-(14-Ph) [H+]= 10-14 /[OH-] [OH-] = 10-14 /[H+]Reakcja zobojętniania – reakcja w której praktycznie biorą udział kationy wodorowe kwasu i aniony wodorotlenkowe zasady.

HYDROKSYKWASY

reszty kwasowe.

Korozja metali - Referat

ˇ Korozja kwasowa.

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

Ponieważ cząsteczka gliceryny ma trzy grupy hydroksylowe w cząsteczce jej estru pojawią się trzy reszty kwasowe[wzór ogólnyŕ1.