Halogenki kwasowe

Halogenki kwasowe

Czytaj Dalej

Woda - funkcje, czynniki wpływające na zapotrzebowanie i równowaga kwasowo – zasadowa

Funkcje: Gasi pragnienie, orzeźwia, pielęgnuję Główny składnik organizmu, materiał budulcowy – stanowi strukturalną część komórek i tkanek Środowisko procesów życiowych Nośnik i rozpuszczalnik wielu substancji, np. składników mineralnych: Ca, F, I, Fe i innych Umożliwia usuwanie produktów przemiany materii z organizmu (z moczem) Utrzymuje odpowiednie ciśnienie Niezbędna do trawienia i wchłaniania (formowanie kęsów, przesuwanie treści pokarmowej) Udział w ...

Skrócony opis procesów technologicznych produkcji syropu skrobiowego metodą ciągłej hydrolizy kwasowej

Mleczko skrobiowe (rys. 4.89) o stężeniu około 36% wprowadza siędo kadzi kwaszącej (2), do której wprowadza się odpowiednią ilośćroztworu kwasu solnego ze zbiornika (1) dla zakwaszenia mleczka dopH = 1,7. Zakwaszone mleczko pompa nurnikowa wtłacza przezogrzewacz przeponowy (3) do rurowego konwertora (4)...

Równowaga kwasowo-zasadowa

Wiele produktów przemiany materii to kwasy, dlatego nawet w warunkach fizjologicznych istnieje tendencja do zakwaszania ustroju. I tak, w procesach utleniania węglowodanów, tłuszczów i białek powstaje kwas węglowy, który w większości jest wydalany w postaci dwutlenku węgla przez płuca; w wyniku oksydacji...

RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA W CZASIE WYSIŁKU FIZYCZNEGO

W większości przypadków codzienne wysiłki zdrowych ludzi wykonywane są bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak właśnie wysiłek fizyczny jest najczęstszym bodźcem fizjologicznym, który - pomimo reakcji buforowych w środowisku wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym - powoduje czasowe zakwaszenie...

WPŁYW TRENINGU NA RÓWNOWAGĘ KWASOWO-ZASADOWĄ ORGANIZMU

Trening fizyczny nie zmienia spoczynkowych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej ludzi zdrowych. Może natomiast przybliżać je do wartości referencyjnych u części ludzi przewlekle chorych (niektóre przewlekłe choroby krążeniowo-oddechowe i metaboliczne). Dzieje się tak w następstwie pełniejszej...

Gospodarka wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowo-zasadowa

Niżej wymieniono charakterystyczne zaburzenia równowagi kwasowo-zasa-dowej i gospodarki wodno-elektrolitowej u noworodków przedwcześnie urodzonych.

1.    Tendencja do kwasicy oddechowej u noworodków niedojrzałych, niezain-tubowanych, spowodowana słabym napędem oddechowym, bezdechami, płytkim i nieregularnym...