Hałas i wibracje

Hałas i wibracje są zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego charakteryzującymi się mnogością źródeł i powszechnością występowania. Świadczy o tym fakt, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje 21% powierzchni kraju, oddziaływując na jedną trzecią ludności. Wpływ hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, dlatego że skutki oddziaływania hałasu nie są dostrzegalne natychmiast. Wyniki badań ankietowych wskazują jednak, że w krajach wysoko ...

Hałas na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej

Pierwotne struktury, z których rozwinie się narząd słuchu pojawiają się między 3. a 6. tyg. życia płodowego. Pod względem strukturalnym narząd słuchu jest ukształtowany ok. 24.-25. tyg. życia płodowego, w tym czasie płód wykazuje reaktywność słuchową w odpowiedzi na stymulacje wibroakustyczne...

Hałas

Charakterystyka

Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek...

Hałas

 

Hałas – każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz czyli w przedziale słyszalnym dla człowieka.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności:

- utrzymaniu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz

-...

Hałas

Hałas nie jest niczym nowym w aglomeracjach miejskich, ale systematyczne badania nad jego wpływem na człowieka i środowisko rozpoczęto stosunkowo niedawno. Pierwsze duże opracowanie na temat skażenia hałasem powstało w 1960 roku i dotyczyło Londynu. Oprócz czysto technicznych trudności pomiarowych...

Jak bezpiecznie pracować w dużym hałasie?

Częste przebywanie w pomieszczeniu, gdzie pa­nuje duży hałas, może doprowadzić do zaburzeń słuchu. Ludzie pracujący w dużym hałasie powinni stosować zatyczki do uszu. Przepisy bezpieczeń­stwa i higieny pracy regulują poziom hałasu i czas, jaki można spędzić w takich warunkach. Do obowiązków...

Jak mierzy się poziom hałasu (natężenie dźwięku)?

Natężenie, czyli mówiąc w uproszczeniu energia fali akustycznej, jest mierzone w decybelach (dB). Szept wykazuje ok. 15 decybeli, a ruchliwa ulica emituje ok. 90 decybeli. Dźwięki głośniejsze niż 100 decybeli stają się nieznośne dla ucha, o natężeniu ok. 140 decybeli, wywołują ból i mogą poważnie...

HALAS FRANTlSEK

HALAS FRANTlSEK, ur. 3 X 1901 w Brnie, zm. 27 X 1949 w Pradze, czes. poeta, tłumacz literatury polskiej. Odegrał rolę nowatorską w poezji czes. l. trzydziestych (debiut 1927). Działacz antyfaszystowski, po wojnie prezes Zw. Pisarzy Czeskich. Podczas II wojny świat, współpracował z prasą podziemną...