Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

Tak jak napisałem o historii praw człowieka, chciałbym również teraz zamieścić krótką notatkę o funkcjach i założeniach Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze jest organem sądowniczym ONZ.

HACKI, Hagi JAN FRANCISZEK SJ

ur. 27 I 1 6 3 7 w Bydgoszczy,zm. 9 IX 1 6 9 6 w Toruniu, teolog.

Do zakonu wstąpił 1 6 5 3 w Krakowie; 1655-56 kształcił sięw seminarium nauczycielskim w Jindřichůvie Hradců, a nast.do 1 6 5 8 studiował filozofię w Jičinie (Czechy), którą ukończył1 6 5 9 w Lublinie; studia teol. odbył 1660-64 w...

HAGA, m. w zach. Holandii

Gdzie 16 V 1795 został podpisany franc.-holend. sojusz zaczepno--obronny. Holandia oddawała Francji Flandrię, Maastricht i Venlo, zobowiązywała się też wypłacić odszkodowanie 100 min florenów.