Hadrian

Hadrian

Czytaj Dalej

Poczet cesarzy rzymskich - Hadrian (Publius Aelius Hadrianus)

Hadrian podczas swojego panowania stworzył wiele znakomitych budowli, które częściowo przetrwały do naszych czasów, zmodyfikował armię.

HADRIAN

Hadrian, jako cesarz, zaniechał polityki podbojów (uprawianej przez Trajana), umacniał granice systemem fortyfikacji (limes), zreformował ustawodawstwo, administrację, wojsko, odbył 12-letnią podróż inspekcyjną po wszystkich prowincjach cesarstwa, rządził metodami pokojowymi.

HADRIAN, Publius Aelius Hadrianus

Perowne, Hadrian, NY 1960; M.

HADRIAN, Adrian z NIKOMEDII Św.

Hadrian I erygował tam —»diakonię.

Hadrian, Publius Aelius Hadrianus

Wykształcony i rozkochany w hellenizmie — Rzymianie nadali mu przydomek Graeculus — zamiłowany w podróżach, kosmogolita, Hadrian popierał kulturę klasyczną, ale nie starał się przeciwdziałać coraz silniejszym w cesarstwie wpływom wschodnim.

HADRIAN PAWEŁ

ur. 10 VI 1868 w Pabianicach, zm.13 I 1924 w Łodzi, duchowny Kościoła ewangelickoaugsburskiego.

Studiował 1887-91 teologię ewang. w Dorpacie; ordynowany1892 w Warszawie, był wik. w Brzezinach k. Łodzi,a od 1893 prob, w Łodzi; na synodzie łódzkim 1917 sprzeciwiłsię kośc. ustawom gubernatora H. Beselera...

HADRIAN I

(—> Codex Hadrianeus)oraz powiększył teren Państwa Kośc. — Hadrianum (dziękiprzeróbkom ksiąg liturg. Capitani, Hadrianum e Privilegium minus.

HADRIAN II

zm. 872 w Rzymie, papież od 14 XII 867,rzymianin.

Zaangażowany w akcję charytatywną, zyskał sympatięrzymian; na synodzie rzym. 869 potępił synod Focjuszai złożył go z urzędu; zwołał VIII Sobór Powsz. (869-870) wKonstantynopolu (ostatni na Wschodzie) z udziałem 3 legatówpap.;

nie uwzględniając...

HADRIAN III Św.

zm. 2 IX 885 w Spilamberto k. Modeny,papież od 17 V 884, rzymianin.

Stłumił niepokoje wywołanew Rzymie jeszcze za czasów Maryna I wskutek jegoniekan. wyboru na papieża; utrzymywał dobre stosunki z ces.bizantyjskim;

zmarł w drodze do Niemiec, dokąd udawał sięna wezwanie ces. Karola III Grubego w celu...

HADRIAN IV, Mikołaj Breakspear

ur. ok. 1100 w opactwieLangley (wsch. Anglia), zm. 1IX 1159 w Anagni, papieżod 4 XII 1154.

Pochodził z ubogiej rodziny ang.; w wieku młodzieńczymopuścił Anglię i udał się na studia do Francji, nast. wstąpiłdo zak. kanoników regularnych św. Rufusa w Awinionie,gdzie został przeorem, a 1137 opatem;...

HADRIAN V, Ottobono Fieschi

ur. ok. 1205 w Genui,zm. 18 VIII 1276 w Viterbo, papież od 11 VII 1276.

Pochodził z hrabiowskiej rodziny Lavagna i był bratankiempap. Innocentego IV, który 1244 mianował go kard.; wysłany1265 jako legat pap. Klemensa IV do Anglii bronił praw StolicyApost., nawoływał do wyprawy krzyżowej i...

HADRIAN VI, Adrianus Florensz

ur. 2 III 1459 w Utrechcie,zm. 14 IX 1523 w Rzymie, papież od 9 I 1522.

Początkowo uczył się u braci wspólnego życia w Deventerlub Zwolle; 1476 rozpoczął studia filoz., a potem teol. nauniw. w Lowanium; doktorat teologii uzyskał 1491 już jakoprof, filozofii; przeszedłszy na wydz. teologiczny...

HADRIAN z ANTIOCHII, Adrian

Żył w V w., gr. egzegetapochodzenia syryjskiego. Identyfikowany z mnichem ikapłanem, adresatem listów św. Nila (PG 79,225.437.516),był przedstawicielem i zwolennikiem —» antiocheńskiej szkołyegzegetycznej; brał udział w pracach szkoły (m.in. po razpierwszy użył terminu „isagoge" na określenie...

KAROL WIELKI, HADRIAN I, LEON III

Starszy syn Pepina, urodzony w 742 roku przed zawarciem małżeństwa z jego matką, Bertradą, miał niechęćdo młodszego brata, Karlomana, urodzonego po ślubie rodziców, zwłaszcza że ojciec dokonał międzynich podziału państwa. Problem rozwiązała nieoczekiwana śmierć Karlomana (771). Karol bez...

Marinus i Hadrian III

Krótki był pontyfikat jego następcy, Hadriana III (884-885) i nie znana jest bliżej jego działalność. Dwa lata po Hadrianie III zmarł cesarz Karol III.

Hadrian VI i Klemens VII

Pontyfikat Hadriana VI (1522-1523) zapowiadał szybkie włączenie się papiestwa w dzieło reformy Kościoła.