Gwarki Tarnogórskie

Gwarki Tarnogórskie - to cykliczna impreza kulturalno-historyczna w Tarnowskich Górach, organizowana w pierwszej połowie września corocznie od 1957 roku (z wyjątkiem lat 1982 i 1983 - czas stanu wojennego). Nazwa imprezy powstała od górników wydobywających srebrnonośną galenę, zwanych gwarkami.

Czytaj Dalej

Ordunek górny (Ustawa Górnicza dla Górnego Śląska z 1528 roku)

Ordunek gorny albo Ustawa Górnicza dla Górnego Śląska z 1528 roku. Communte Incliti Poloniae Regini privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque co znaczy: Powszechny sławnego Królestwa Polskiego przywilej zatwierdzonych publicznie konstytucji, zezwoleń i dekretów Kraków A.D. 1506 Władza sądownicza Żupnik – wybierany przez gwarków z pośród ich grona, sprawował władzę sądowniczą, wydawał zezwolenia na prowadzenie ...

Gwarek

Nazwa dawnych górników; słowo oznaczało pełnoprawnego członka gwarectwa, czyli stowarzyszenia gwarków, pochodzi ono od „gwaru”, czyli zabierania głosu na zebraniach gwarectw górniczych.

Wyżyna śląska

 

ŚLĄSKA, WYŻYNA, pd.-zach. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między Niz. Śląską na zach. i pn., Wyż. Krakowsko-Częstochowską na wsch. a Kotliną Oświęcimską na pd.; wys. 200–400 m, kulminacja na G. Św. Anny (400 m) w garbie Chełm; zbud. z węglonośnych skał wieku karbońskiego, wychodzących...

Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny

“Fałszywą” rudę gwarkowie nazywali Kupfernickel.

III Powstanie Śląskie - Informacje Ogólne

III powstanie śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, proniemieckim stanowiskiem Wielkiej Brytanii i Włoch oraz uporczywym dążeniem miejscowej ludności do zjednoczenia z niepodległym państwem polskim. Sprawa wybuchu powstania decydowała się podczas...

Walka o granicę zachodnią państwa polskiego

Pierwsze powstanie na Górnym Śląsku

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., z obozu w Piotrowicach wyruszyła 40-osobowa grupa powstańców z Maksymilianem Iksalem na czele. Po krótkim marszu dotarła ona do folwarku w Gołkowicach, gdzie stacjonował oddział Gnenzschutzu. Powstańcy podzieleni na trzy grupy...

Szpaki

Do tej rodziny należą też między innymi bąkojady, majny i gwarki. ■ Krewniakami szpaków są gwarki.

Jak powstała Kopalnia Soli w Wieliczce?

Gwarkowie, jako ludzie głęboko wierzący, przed rozpoczęciem pracy zawsze odprawiali wspólne modlitwy z prośbami o ochronę w tej ciężkiej i nie­bezpiecznej pracy. W drugiej połowie XVII wieku w jednej z komór powstałych po wybraniu gniaz­da kryształów soli gwarkowie urządzili kaplicę pod wezwaniem św.

Wróblowe

Azjatycki gwarek, często trzymany w klatkach, jest jednym z najlepszych ptasich parodystów i potrafi powta­rzać za człowiekiem całe zdania, chociaż w natu­rze nic naśladuje głosów innych ptaków. Najbardziej znany­mi takimi ptakami są kanarki, szczygły, szpaki, gwarki i wiele innych ziarnojadów.

Śpiew ptaków

Do ptaków takich należą szpa­ki, które szczególnie wiernie potrafią naśladować dzwonek aparatu telefonicznego, a niektóre papu­gi i gwarki imitują nawet dźwięki mowy ludzkiej.

BYTOM i literatura

LUBOSZ Kraina gwarkowi lasów, Kat.

FEDEROWSKI, Racibór-Feterowski MICHAŁ

FEDEROWSKI, Racibór-Feterowski MICHAŁ, ur. 1 IX 1853 w Warszawie, zm. 10 VI 1923 tamże, etnograf, folklorysta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, syn powstańca 1863. Z powodu braku funduszów i złego stanu zdrowia nie podjął studiów uniw., zdobywając samodzielnie wiedzę hist.-filoz., archeol., geogr., a...

GWARECTWO

w Olkuszu i Chęcinach (miedź, srebro, galman); cech górniczy; spółka udziałowców kopalń działająca na zasadach prawa górniczego; zawód gwarka, górnictwo; z nm.

Jakość

Gwarek 1975, s.

LUBOSZ BOLESŁAW

LUBOSZ BOLESŁAW, ur. 11 I 1928 w Tarnowskich Górach, poeta, prozaik. Syn śl. powstańca. Ukończył studia slawist. i polonist. na UJ (1952); dziennikarz i kierownik lit. teatrów, m. in. 1958-64 w Bielsku-Białej, 1966-76 w Częstochowie; od 1969 czł. redakcji „Poglądów", od 1974 w wydawnictwie „Śląsk"...

Kształtowanie się granic Polski

Nękana zaborami i wieloletnią niewolą Polska aż do końca I wojny światowej (1914 – 1918) czekała na swą upragnioną niepodległość. Odzyskanie wolności i powrót na mapę polityczną Europy wcale jednak nie oznaczały dla kraju i jego mieszkańców pełnego spokoju i stabilizacji. Rzeczpospolita długo jeszcze czekała na pełne ukształtowanie granic i możliwość zaistnienia jako pełnoprawne, autonomiczne państwo. Odrodzona 11 listopada 1918 r. Polska, która powstała na ...

Wyżyny Polskie

Kryteria i cechy fizycznogeograficzne leżące u podstaw wyróżnienia jednostek regionalnych: Wyżyna Śląsko – Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelsko – Lwowska. Wyżyna Śląska Fundament Wyżyny Śląskiej tworzą węglonośne skały karbońskie, wypełniające nieckę, na którą od południa są nasunięte płaszczowiny karpackie. Od północy i wschodu zalegają epikontynentalne skały osadowe triasu, a na nich skały jurajskie. Pozostałości tej pokrywy ...

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Spis treści 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2 2.Izby turystyczne. 4 3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5 4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7 5.Organizacje współpracujące z branżą turystyczną. 7 6.Urzędy i samorządy współpracujące z branżą turystyczną. 8 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. Głównym celem ...

MIasteczko Śląskie

Burmistrz: Przewodniczący Rady: Adres: Telefony, faxy: Urząd Miejski: Rada Miejska: Liczba mieszkańców: Powierzchnia Gminy: Stanisław WIECZOREK Zbigniew WOJTAS 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8 3938000, 3938001, fax 3938002 3938032 7585 68,3 km2 Gmina Miasteczko Śląskie o statusie miasta łączy w sobie miasto Miasteczko Śl., dzielnicę Żyglin - Żyglinek oraz dwa sołectwa: Bibiela i Brynica. Przez teren naszej Gminy przebiegają dwie drogi ...

Walory turystyczne Dolnego Śląska

Szybko o Dolnym ŚląskuPojęcie Śląska wywodzi się od nazwy terytorium plemiennego Ślężan. Kraina ta była jednym z głównych ośrodków kształtowania się państwa polskiego. Granica Śląska pokrywała się wówczas z granicami ustanowionej w roku 1000 diecezji wrocławskiej. Podział na Śląsk dolny i górny pojawiło się wraz z rozbiciem dzielnicowym w XII wieku. Dolny Śląsk (województwo dolnośląskie) obecnie zajmuje obszar prawie 20 000 km2. Krainy geograficzne· Nizina ...