Gwarki Tarnogórskie

Gwarki Tarnogórskie - to cykliczna impreza kulturalno-historyczna w Tarnowskich Górach, organizowana w pierwszej połowie września corocznie od 1957 roku (z wyjątkiem lat 1982 i 1983 - czas stanu wojennego). Nazwa imprezy powstała od górników wydobywających srebrnonośną galenę, zwanych gwarkami.

Czytaj Dalej

Gwarek

Nazwa dawnych górników; słowo oznaczało pełnoprawnego członka gwarectwa, czyli stowarzyszenia gwarków, pochodzi ono od „gwaru”, czyli zabierania głosu na zebraniach gwarectw górniczych.