Guzki Heberdena

guzki Boucharda, występujące u podstawy środkowych paliczków rąk. Wydaje się, że zarówno guzki Heberdena, jak i guzki Boucharda są jednym z najczęściej i najsilniej wyrażonych objawów „samoistnej choroby zwyrodnieniowej wielosta-?

Choroba hemoroidalna (choroba guzków krwawniczych)

Guzki krwaw­nicze (wbrew powszechnym) poglądom w związku ze swoją specyficzną budową o właściwo­ściach ciała jamistego prącia lub łechtaczki, nie tworzą trwałych rozszerzeń widocznych np.

Guzek reumatoidalny

(nodulus rheumatoideus, rheumatoid node); skupisko ziarniny zapalnej w przebiegu —> reumatoidalnego zapalenia stawów. Mikroskopowo g.r. składa się z homogennej części centralnej i pa-lisadowo ułożonych wokół niej komórek jednojądrowych. Może pojawiać się w różnych tkankach i narządach, ale...