Gumplowicz

Czytaj Dalej

GUMPLOWICZ LUDWIK

ur. 3 III 1839 w Krakowie,zm. 19 III 1909 w Grazu (Austria), prawnik i socjolog.

Pochodziłz rodziny żyd.; studia prawnicze odbył w Krakowie iWiedniu; 1864 uzyskał doktorat na U J , po czym pracowałjako adwokat i notariusz; prowadził też działalność publicystycznąi polit.; 1875 został docentem, a 1882...